Lite positivit for Haugalandet

14.10.2009
Det var svært lite positivt å registrere for Haugalandet i statsbudsjettet for neste år, sier stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal fra Fremskrittspartiet etter at finansministeren la frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010.

I

nnføring av avgift på gass til oppvarming er et eksempel på at regjeringen ikke ønsker mer bruk av gass innenlands, noe som den tidligere har hevdet. Avgiftsbeleggingen er et alvorlig tilbakeslag for den satsingen man gjennom mange år har hatt på Haugalandet for å gjøre gass tilgjengelig både for industri, næringsliv og forbrukere.Regjeringen gjør heller ingenting for å fjerne forskjellsbehandlingen av taretrålerne når det gjelder mineraloljeavgift. Alle skip i utenriks fart, i fiske og fangst i fjerne og nære farvann får refundert mineraloljeavgiften, bortsett fra taretrålerne. Dette går ut over lønnsomheten for disse, og dette kan i verste fall gå ut over råstoffsituasjonen for en av våre viktige bedrifter, FMC Biopolymer på Vormedal.Heller ikke innen samferdsel er det mye å rope hurra for. Det ser ut til at regjeringens sulteforing av veisektoren er en bevisst strategi for å få folk i større grad til å akseptere bompenger.Fremskrittspartiet aksepterer ikke noen ny avgift på gass. Vi vil fortsette kampen for at taretrålerne skal bli likebehandlet med andre næringsfartøy.

Fremskrittspartiet vil også i vårt alternative statsbudsjett komme med betydelige påplussinger på samferdselsbudsjettet med spesiell vekt på veisektoren.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland