Lokal tildeling av korona-midler er ønsket

25.02.2021
Næringsforeningen Haugalandet var nylig i møte med Næringsminister Iselin Nybø, sammen med Vestlandsalliansen, som består av næringsforeningene i Bergen, Stord, Stavanger og Haugalandet.
Næringsforeningen ønsket seg påfyll til kommunale næringsfond i innspillsmøtet Vestlandsalliansen hadde med næringsminister Iselin Nybø.
Næringsforeningen Haugalandet var nylig i møte med Næringsminister Iselin Nybø, sammen med  Vestlandsalliansen, som består av næringsforeningene i Bergen, Stord, Stavanger og Haugalandet.

Tema var i hovedsak regjeringens eksport- og koronatiltak. Næringsministeren orienterte næringsforeningene om arbeidet som gjøres for å bistå eksportbedriftene. Nåværende fokus er handelsavtaler, forenkling av virkemiddelapparatet, sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt, og etablering av Business Norway.

Næringsforeningene la også frem utfordringer med permitteringsregler og innreiserestriksjoner for næringslivet.

Viktigheten av skattepakkene som ble iverksatt i 2020 ble også presisert av alliansen. Uten denne tiltakspakken hadde ikke en rekke milliardprosjekter som i dag sikrer sysselsetning langs hele kysten, vært igangsatt.

Næringsforeningen Haugalandet satte i sitt innlegg fokus på den ekstra milliarden som ble tildelt kommunene i slutten av januar. De første 500 millionene ble øremerket til kommuner med snittledighet over 3,9 og de som har smittenivå 5. Kommunene i vår region falt utenfor disse kriteriene.

-Det er enda ikke uttalt hvordan de resterende 500 millionene skal fordeles, og nettopp her ønsket Næringsforeningen Haugalandet å gi et innspill; I juni 2020 ble det delt ut midler til kommunene som kommunale næringsfond, med nasjonal ramme på 32,3 mill. Bare i Karmøy og Haugesund ble det delt ut ca. kr 4 mill til i alt 44 bedrifter. Vi tenker at dette er en effektiv og fornuftig måte å gjøre dette på. Ved tildeling av nye kommunale næringsfond tenker vi at støtteordningene i enda større grad forankres lokalt, og ikke minst blir enda mer treffsikre. Veldig mange bedrifter faller utenom kravene som er satt i de nasjonale føringene, sier adm.dir Bernt Jæger i Næringsforeningen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund