Lover arbeidsplasser i nord

28.10.2010
Statoil-sjef Helge Lund er i Vesterålen og Lofoten for å overbevise om at det er riktig å åpne for oljeboring i området. Lund tror selskapet kan skape 2000 nye arbeidsplasser.

- Petroleumsnæringens aktiviteter kan gi betydelige ringvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt. De industriskissene vi har framlagt for området, viser at det kan skapes rundt 2000 nye arbeidsplasser i regionen, sier Lund.

Lund mener Snøhvit-feltet i Hammerfest viser at oljeboring kan skape befolkningsvekst, oppblomstring av selskaper og store skatteinntekter.

Bellona mener Statoils rapport om positive ringvirkninger og 2000 nye arbeidsplasser er overdrevent positiv.

- Dette er basert på en del scenarier der Statoil trekker absolutt alt til sin fordel, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Les mer her:
http://www.aftenbladet.no/energi/olje/1281959/Statoil-sjef_paa_frierferd_i_nord.html
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland