Lyntog-utredning i gang

01.10.2010
Utredningen av lyntogtraseer er i gang. Blant de traseene som skal utredes er Bergen – Haugesund – Stavanger i kombinasjon med Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand – Stavanger.

Fem selskaper deler på de seks feltene av lyntogutredningens andre fase for Jernbaneverket. Målet er å legge til rette for vurdering av de ulike strekningene.

Arbeider starter umiddelbart og settes i gang fordi første fase av arbeidet viste at tidligere utredninger ikke var sammenlignbare.

Britiske Atkins Group er det eneste selskapet som er blitt tildelt to anbudsdeler. Selskapet skal jobbe med markedsanalyser, samt finansielle og samfunnsøkonomiske analyser.

Den eneste helt norskeide selskapet som har vunnet fram i anbudskonkurransen, er Asplan Viak, som skal stå for miljøanalysene.

Les mer her:
http://www.h-avis.no/nyheter/starter-utredningen-om-lyntog-1.5678517
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland