Måkeskrik fra Løvebakken

25.09.2008
Etter 20 år i lokalpolitikken og deretter 7 år på Løvebakken er det nyttig å observere hvordan sentrale politikere, - og særlig de som hører hjemme på det indre Østlandet, oppfatter Vestlandet.
Etter 20 år i lokalpolitikken og deretter 7 år på Løvebakken er det nyttig å observere hvordan sentrale politikere, - og særlig de som hører hjemme på det indre Østlandet, oppfatter Vestlandet.

Jeg tror det kan oppsummeres i få ord: kraftfullt og dynamisk, - men også skremmende.

Kraftfullt, - ikke bare fordi vi er store på kraft og annen energi, som i betydelig mon overføres som strøm til Østlandet eller bringer eksportinntekter til landet. Nei, også fordi vestlendingen gjennomfører de mål han setter seg og har lært seg gjennom generasjoner å ta ansvar for egen utvikling. Her er en århundre lang tradisjon for internasjonal orientering.
Det skyldes selvsagt nærheten til havet og framveksten av en internasjonal ledende skipsfart. Sjøfolk kom hjem med kamferkister,- men også gode ideer, og framfor alt en lærdom om at våre hjemmesnekrete sannheter ikke alltid var så entydige, og at ting ofte kan gjøres annerledes. Med offshore og petro virksomheten har i stor grad omverdenen også kommet til oss, og den internasjonale utvekslingen blir derfor mer gjensidig. Det er ikke tilfeldig at Stavanger regionen, hvor også Rogaland fylke og Haugesund er med, var først ute med å etablere eget Bruxelles kontor med kontakt mot EU. Åpenhet mot omverden er derfor et særpreg på regionen, som gitr et fortrinn.

Vestlendingen har en tradisjon og kultur hvor en skaper overskudd for å investere og få til noe nytt. Det er et fenomen, som kan virke uforståelig for enkelte (mange) i sentrale finansmiljøer, hvor overskudd ofte defineres som grunnlag for profitt. Vi har mange eksempler på dette i vårt eget nærområde. Et av dem er lokale offshorerederier og omgivende leverandørindustri, så vel subsea som på havet. Disse bedriftene er verdensledende i tekniske løsninger, kunnskap og organisasjon på sine felt. Systematisk er det som skapes blitt pløyet tilbake i videreutvikling. Det er en grunnleggende egenskap som landsdelen må vite å ta vare på og å videreføre.

Haugesundsregionen er i dag et godt eksempel på det jeg beskriver. Vi har gradvis blitt mer bevisst på vår egen identitet, og skal hevde oss godt så vel i konkurranse som i nært samarbeid med tilgrensende regioner i Bergen og Stavanger. Vi har et fortrinn i den maritime klyngen som stadig vokser seg sterkere og bredere lokalt, men har også styrke gjennom energi-diversifisering, modernisert smelteindustri og en økende kulturisme. Det gjelder å satse på og hegne om fagmiljøer som gir ringvirkninger og næringsmessige avleggere.

Skremmende?
Ja, det er også en reaksjon jeg møter. Vår landsdel er den eneste regionen i landet som gjennom eksportverdi, økonomisk styrke og ressurser kan være en reell konkurrent til det sentrale Østlandet. Regn derfor ikke med noen drahjelp derfra, om det gjelder å styrke Vestlandsregionen som sådan. Samtidig kan jeg ikke tenke meg en bedre stimulans for styrket innsats. Her gjelder det å satse på de fortrinnene vi har, og samarbeide bredt og planmessig.

Finn Martin Vallersnes, Haugesund
Stortingsrepresentant Høyre Rogaland
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland