Målrettet næringssamarbeid i Vest

13.08.2007
Næringsforeningene i Stavanger, Bergen, Stord og Haugesund hadde fellesmøte i Haugesund 7 august, og har bestemt seg for å ha et nærmere, målrettet arbeid. Foreningene mener at en sterk og effensiv satsing på kommunikasjoner er avgjørende for vestlandsbedriftenes konkurranseevne.

Samtlige foreninger/næringsråd erkjenner at industri og næringsliv i Rogaland og Hordaland står foran store, felles utfordringer i en globalisert økonomi. Skal vi ha rett fokus på konkurransekraft, rekruttering av kompetent arbeidskraft, innovasjon og tidsmessig infrastruktur, er det nødvendig å jobbe sammen på tvers av de stadig mer trange offentlige administrasjonsgrensene om vi skal ivareta medlemmene våres interesser. Vi tilhører én stor region.

Foreningene/rådene vil i tiden som kommer ta målbevisste tak i felles utfordringer og organisere felles arbeids- og ressursgrupper som skal få fram felles agenda på prioriterte samarbeidsfelt.

Prioriterte felt er:
 Infrastruktur/samferdsel/logistikk
 Rekruttering av arbeidskraft
 Innovasjon/entreprenørskap ¿ forskningsbasert næringsutvikling
 Internasjonalisering
 Energi- og miljøsatsing.

Foreningene/rådene ønsker å gjennomføre et årlig fellesmøte med stortingsrepresentantene fra de to fylkene.

Foreningene har på møtet i Haugesund også drøftet de ulike høyhastighets jernbaneprosjekter som er lansert for å binde Vestlandet og Østlandet bedre sammen. Vi er av flere grunner bekymret for at pågående utredning i regi av Jernbaneverket ikke vurderer prosjektene som inkluderer Vestlandet på en faglig likeverdig måte med andre prosjekter øst i landet. Vi vil derfor følge den videre offentlige prosess med stor


årvåkenhet, blant annet ved å etablere en tverr-regional ressursgruppe sammen med næringsmiljøet i Telemark.

Samtlige foreninger/råd vil understreke at de støtter en satsing på høyhastighet jernbane vest/øst under forutsetning av at dets finansiering og gjennomføring ikke skjer til fortrengsel for statens investeringer i stamvegnettet. Samtlige næringsorganisasjoner vil på kort og mellomlang sikt ha fullt fokus på satsingen på en fergefri E 39 langs Vestlandet og en oppgradert og avkortet Haukeliveg.


______________________________________
Jostein Soland
Adm. Dir.
Stavangerregionens Næringsforening
Telefon:


_______________________________________
Stein Alendal
Daglig leder
Haugesundregionens næringsforening
Telefon


______________________________________
John Førland
Daglig leder Stord Næringsråd
Telefon


____________________________________
Helge S. Dyrnes
Adm. Dir. Bergen Næringsråd
Telefon
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland