Mange små gardsbruk fraflyttes

09.06.2010
Nesten hver tredje landbrukseiendom med bolig på sto ubebodd i 2009. I alt var 22 prosent av landbrukseiendommene med boligbygning tomme i fjor, melder SSB.

Nesten én av ti nordmenn bodde på landbrukseiendom i 2009, men denne andelen varierte mye. I Sogn og Fjordane var hver fjerde innbygger bosatt på en landbrukseiendom, mens andelen for Oslo og Akershus var drøyt 2 prosent.
Det er færre fraflyttede gardsbruk i folkerike enn i mindre befolkede kommuner.

Les mer her:
http://www.ssb.no/laeiby/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland