Mange vil bygge i Odda

16.06.2010
Butikkarealer på til sammen 18.200 kvadratmeter planlegges i Odda sentrum. Det er nesten tre ganger så mye som kjøpesenteret i Etne, og vil nær doble butikkflaten i Odda.

I dag skal Odda kommunestyre klubbe gjennom en avtale om utbygging av Almerket – sentrumsdelen rundt kirka og ned til fjorden. Avtalen åpner for bygging av inntil 2.700 kvadratmeter forretninger langs Opo-elva og mot riksvegen (vis-à-vis DnB-bygget), skriver Haugesunds Avis

Dette kommer på toppen av det planlagte kjøpesenteret på smelteverkstomta, der planprogrammet legger opp til 15.500 kvadratmeter næringsareal.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/dobbelt-opp-i-odda-1.5384179
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland