Nina Østensjø og Atheno inviterer til nyskapingsmaraton i neste veke.

Er du godt "trent" kan du jo hiva deg på nyskapingsmaraton på sommarøya Stord..

Skrevet .
Del og skap bevegelse

Den 14. november inviterer Atheno til tidenes lengste og mest spennande dag for næringslivet i Sunnhordland. 16 timar på Verket med ny input, mingling, god stemning og alle tiders sjanse til å knyte nye kontaktar. Og du kan komme og gå slik du vil. Det vert seks «distansar» i løpet av dagen.

Det eineste du må gjere er å melde deg og evt. kollegaer på , – og gje oss eit hint kva bolkar du ynskjer å få med deg, seier prosjektleiar i Atheno, Nina Østensjø.

Påmelding her

Program:

08.00 –Velkomen v/Atheno og ordførar Gaute Epland

08.00-09.30 -Bolk/distanse 1«Berekraftige bygg i ei ny tid» 

 • Daniel Røssland, prosjektleiar Multiconsult,
 • Kristian Gautesen, rådgjevar for solkraft i Haugaland Kraft
 • Roar Hugnes, seniorrådgjevar i Enova

09.30-10.00– Pause

10.00-11.30 -Bolk/distanse 2:«Kombinasjonen innovasjon, berekraft og unge » 

 • Danat Tekie, organisasjonsvitar, entreprenør og ein av grunnleggjarane bak Young Sustainable Impact

11.30-12.30- Lunsj

12.30-14.00-Bolk/distanse 3:«Innovasjon på tvers» 

 • JobbLoop– ein samarbeidsmodell for inkludering, v/ Siri Nerheim, prosjektkoordinator
 • Innovasjonsprisen 2019 – Stord kommune v/Gaute Epland, ordførar
 • Zeeds– Zero Emission Energy Distribution at Sea. Eit samarbeidsprosjekt mellom seks leiande nordiske selskap om å skape ein grønare skipsfart, v/Hans Petter Nesse, adm.dir Wärtsilä Norway.

14.00-14.30- Pause

14.30-16.00 -Bolk/distanse 4: «Ordet fangar – presentasjonsteknikk for dummies» 

 • Kva skil ein god og dårleg presentasjon– erfaringsbaserte refleksjonar frå næringslivstoppar, med blant anna Ove Wilhelmsen, adm.dir i Wärtsilä Ship Design og Marie Engelsen Launes, NCE Maritime CleanTech, Astrid Kjellevold, dagleg leiar Atheno
 • Marco Thomas, learntofly.no – Dei fem viktigaste faktorane for ein god presentasjon

16.00-16.30- Pause

16.30-18.00 -Bolk/distanse 5: «Korleis lukkast i sosiale medier»

 • Gründermamma Stine Pettersen, SoMe-ekspert og Marknadsføringsninja

18.00-18.30- Pause

18.30-20.00 -Bolk/distanse 6: «Kvinner og tech» 

 • Yngvar Ugland, leiar NewTechLab i DNB
 • Cathrine Jansson, avdelingsdirektør IT design og utvikling NAV
 • Gunn Kristine Saltvik, Chief Digital Officer Contesto
 • Lene Notland Harnes, prosjektleiar Agens AS

20.00-23.50 «Klubbkonsert og godprat»

 • Tuning Expedition jazzar opp kvelden med blant anna Al Jarreau og det vert moglegheiter for å kjøpe noko leskande i Sykkel&Kaffi-baren