Maritimt Forum møter Stortinget

22.03.2010
Maritimt Forum drar i morgen til Oslo for å forhindre at stortingspolitikerne forringer nettolønnsordningen.

Bakgrunnen for møtet er at vi vil forsikre oss om at ikke det skjer en forringelse av nettolønnsordningen for sysselsettingen av norske sjøfolk i revidert nasjonalbudsjett, eller i statsbudsjettet for 2011 og at det ikke skapes usikkerhet om forutsigbarheten i det nye rederibeskatningsregimet etter Høyesterett sin avgjørelse i grunnlovssaken om rederiskatten, sier daglig leder Sverre Meling i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. Møtet arrangeres i samarbeid med Maritimt Forum i Stavanger.
- Vi vil også gjøre rede for den krevende ordresituasjonen norsk verftsindustri befinner seg i og peke på mulige tiltak, sier Meling.

Etter at nettolønnsordningen kom på plass for offshoreskip registrert i NOR i 2003, har vi sett en betydelig vekst i antallet sysselsatte norske sjøfolk. Medlemsrederiene i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har for eksempel øket antallet sysselsatte norske sjøfolk i årene fra 2003 til 2010 fra 2.132 til 2.900, eller med 36 %. Samtidig har vi sett en betydelig vekst i interessen for maritim utdanning. Nasjonalt har inntaket av studenter til maritim fagskoleutdanning og høyskoleutdanning øket med henholdsvis 8,7 % og 56,3 % dersom vi sammenligner årene 2003 og 2009. Disse tallene sier imidlertid ikke noe om søkningen til studietilbudene. I Rogaland er det maritim fagskoleutdanning og høyskoleutdanning i Haugesund, og på Høgskolen Stord/Haugesund er nautikkstudiet blitt det vanskeligste å komme inn på.

I verftsindustrien er det ordretørke etter finanskrisen, og verdifull kompetanse kan gå tapt. I 2009 ble det kun inngått 7 skipbyggingskontrakter mot 130 i 2006. Så langt i år er det inngått 6 skipsbyggingskontrakter. I henhold til tall fra Norsk Industri skal 68 skip leveres fra norske verft i år, 19 i 2011 og kun 3 i 2012. For offshoreverftene er også situasjonen anstrengt etter at både Goliat og Ekofisk nå nylig er gått til utenlandske verft. Maritimt Forum vil overfor stortingsbenken peke på mulige tiltak som for eksempel å stimulere til økt aktivitet offshore og vurdere økte avskrivningssatser for skip utenfor det særskilte rederibeskatningsregimet, sier Meling.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland