Medarbeidersamtaler: Bare tull?

24.06.2010
Er medarbeidersamtaler nyttige? Eller er de bare tomprat som aldri resulterer i noe? En fersk undersøkelse viser at nær halvparten av oss synes det er bortkastet tid.

Nesten halvparten (48,4 prosent) av medarbeiderne som har deltatt i en undersøkelse gjort av Xtra personell opplever at medarbeidersamtalen i liten grad forbedrer arbeidssituasjonen.

Det er imidlertid store bransjeforskjeller, konstaterer Finansavisen i sin omtale av undersøkelsen. I helsesektoren opplever over 50 prosent av medarbeiderne at samtalene i liten grad fører til forbedringer på arbeidsplassen. Innen handel og butikk er det færre, bortimot 40 prosent, som mener det samme.

-----
Les mer her:

http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/ledelse/article60070.zrm
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland