Menn dominerer aksjeselskapene

14.09.2010
Tre av fire eiere av aksjeselskap og personlige foretak er menn. Men kvinnene kommer..
Tre av fire eiere av aksjeselskap og personlige foretak er menn. Men kvinnene kommer..

Nesten tre av fire eigarar av aksjeselskap og personleg eigde føretak var menn per 1. januar 2009. Ein av ti eigarar av dei personlig eigde føretaka var innvandrarar eller norskfødde med innvandrarforeldre, meldr SSB

Delen kvinnelege eigarar av personleg eigde føretak har sidan 2004 hatt ein liten auke på 2,3 prosentpoeng til 2009. Høgst del kvinnelege eigarar fanst blant selskap med organisasjonsforma ansvarleg selskap (ANS), med 28 prosent.

Les mer her:
http://www.ssb.no/eigarskap/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland