Mer næringsstøtte til sentrale strøk

17.08.2010
Innovasjon Norge bør gi mer næringsstøtte til bedrifter i sentrale strøk i stedet for å ha egne støtteordninger til bedrifter i distriktene, foreslår gruppen som har evaluert Innovasjon Norge.

Evalueringsrapporten slår fast at Innovasjon Norges virkemiddelbruk har bidratt til å øke innovasjonen i norsk næringsliv, men foreslår for framtiden å bruke mer ressurser på prosjekter som er nasjonalt og internasjonalt nyskapende.

Rapporten foreslår også å fjerne geografiske øremerkede virkemidler slik at bedrifter i hele landet kan søke om støtte.

Les mer her:

http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/neringsliv/article92129.zrm
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland