Mest å spare i eksisterende bygg

23.08.2010
I dag går 80 TWh til drift av bygningsmassen. Arnstad-utvalget mener det er realistisk å redusere dette med 10 TWh innen 2020.

Men det er ingen virkemidler tilgjengelig i dag som får eiere av eksisterende bygg til å investere i energieffektivisering.

– Private eneboliger utgjør 60 prosent av markedet, og vi anbefaler å bruke økonomiske tilskudd og en opptrapping av krav og tilskudd for eksisterende bygg. Tilskuddene bør ligge i størrelsesorden 1,2 til 2 milliarder kroner årlig, sier utvalgsleder Eli Arnstad.
Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/innenriks/1249387/-_Statoil_viktig_for_fornybar_energi.html
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland