Mest velstående i Norden

08.12.2010
Nordmenns kjøpekraft endte 30 prosent høyere enn for svensker, dansker og finner i finanskriseåret 2008. Vi er de klart mest velstående i Norden, og de eldste øker kjøpekraften mest.

Statistik Sentralbryå (SSB) har sett på utviklingen for gjeld, forbruk og alle former for inntekt i den voksne befolkningen, først og fremst for perioden 2000-2008.

Den viktigste virkningen av finanskrisen var at mange måtte selge aksjer med til dels store tap. Den rikeste tiendedelen blant oss, som har en relativt høyere andel aksjeinntekter enn resten av befolkningen, fikk derfor redusert sin andel av den totale inntekten. Sagt med andre ord ble inntekstforskjellene mindre fra 2007 til 2008.

Bolig, bil og fritidsbolig er de viktigste varige forbruksgodene i private husholdninger. I 1980 hadde seks av ti husholdninger egen bil. I 2009 var andelen bilhusholdninger steget til åtte av ti.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland