Milepæl i sentrumsutviklingen i Aksdal

28.08.2020
Illustrasjon som viser mulig bebyggelse av tomtene (skisse arkitektfirma Brekke Helgeland Brekke
2017)
-Utbyggingen er en flott anledning til å vise hva som bor i oss
Tysvær kommune har solgt to sentrumstomter i Aksdal til Albatross Axen AS. Selskapet eies av Berge Sag Gruppen AS og Tijana AS. Det kommer frem i en pressemelding fredag formiddag.

Tomtene er til sammen 6300 kvadratmeter med samlet kjøpesum på 14,5 millioner kroner. Tomtene er i dag disponert til parkeringsplasser øst for Tysværtunet kulturhus og øst for kirken. Parkeringsplassene erstattes av nybygd parkeringsplass sør for E134. Tomtene er regulert til bolig og tjenesteyting og skal bebygges med 4-6 etasjer med kjellerparkering

I nybygget øst for Tysværtunet skal kommunen kjøpe areal til utvidelse av badeanlegget i kulturhuset og i tillegg nye lokaler til kommunens fysio- og ergoterapitjeneste. I tillegg skal kommunen kjøpe omsorgsleiligheter. I nybygg øst for kirken planlegges det bygging av rundt 20 leiligheter med parkeringsanlegg i kjelleren. Planlagt byggestart er sommeren 2021, kommer det frem i presemeldingen.

Sentrumsplanen realiseres


Utbyggingen er første trinnet som ligger innenfor områdereguleringsplanen, sentrumsplanen for Aksdal, som kommunestyret godkjente for halvannet år siden. Kommunen skal samtidig fornye og åpne opp sentrumsgaten fra rundkjøringen og inn til tomtene som nå er solgt. Rådmann Sigurd Eikje ser frem til at en nå kommer i gang med å realisere sentrumsplanen i Aksdal.

-Denne utbyggingen er en flott anledning for oss i Axen og i Berge Sag til å vise hva som bor i oss, og ikke minst få bidra med et svært spennende prosjekter for real videreutviklingen av kommunesenteret, sier styreleder i Albatross Axen og leder av Berge Sag Gruppen Rolf L. Sjursen

-Nå er en, etter mange års planlegging og iherdig jobbing, endelig klare til å starte realiseringen av de visjoner en har båret på både politisk og administrativt i kommunen, sier han.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund