Millioner til Kunnskapsparken

30.09.2008
Næringsdepartementet har tildelt Haugaland Kunnskapspark fra 3 til 5 millioner kroner årlig over en tre års periode for å drive utviklingsarbeid knyttet til offshorefartøyer.

Midlene skal brukes til prosjekter som skal bidra til å realisere den regionale, petromaritime næringsklyngens visjon om å være verdensledende innenfor utvikling av ny teknologi.
Haugaland Kunnskapspark er et av tre norske utviklingsmiljøer som er tildelt de såkalte Arena-midler fra departementet i år. Konkurransen har vært hard, og næringsminister Sylvia Brustad er stolt over å ha så mange gode næringsmiljøer i Norge.

- Arenaprogrammet bidrar til å styrke miljøenes forutsetninger for innovasjon og økt verdiskaping. Vi har allerede flere gode eksempler fra ulike deler av landet på at programmet har lykkes med dette, sier Brustad.

Arenaprogrammet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Målet er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer ved å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige.

Daglig leder i Kunnsparken, Vidar A.T Thorsen og rådgiver Øyvind
Olsen i Sourcepartner har jobbet med prosjektet. De tror midlene vil bidra til å styrke den petromaritime klyngen i Haugaland og Sunnhordaland og mulighetene for å utvikle teknologi- og driftsløsninger for komplekse operasjoner utført på og fra offshorefartøy.

-Pengene vil gå til ulike prosjekter som kan utnytte og videreutvikle kunnskapsmiljøet vi har her i regionen. Det kan være innen ROV-teknologi, dykking, brønnintervenering og design- og verftskompetanse.
Av konkrete prosjekter det jobbes med nevner Thorsen og Olsen opprettelse av simulatorsenter (til trening av nautisk personell) og nyetanleringer innen miljøvennlig ofshorevirksomhet.http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/aktuelt/nyheter/2008/millioner-til-nye-arenaprosjekter.html?id=528208
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland