Mot gjennombrudd for test-senter

10.11.2008
Den 13. april neste år skal prosjektleder Bjørn Oddvar Madsen presentere MET-senter as u.s. for hele bransjen i Norge hos Enova. Det kan bli gjennombruddet for et omfattende, marint testsenter på Karmøy.

- Vi synes det blir spennende å presentere planene våre i et slikt forum, sier Madsen. Han håper det skal gi grunnlag for etablering av en plattform for kommersiell drift, som også kan utløse økonomiske bidrag fra Enova.


METSenter, Karmøy har som visjon "å gjøre havet til løsningen på våre energibehov".
Forretningsideen er å tilby optimale testforhold for marin energiproduksjon her i landet.

- Det er allerede bestilt en kabel på 15 mw, som blir betalt i et spleiselag av Hywind/StatoilHydro, Fobox/Fred. Olsen og Sway/Lyse Energi. METsenter er iferd med å inngå eier- og driftsavtale for etterbruken av kabel med tilknytningspunkter. Dette gir substans og en cashflow videre, sier Madsen, som er leid inn som prosjektleder av Karmøy kommune.

Han merker en betydelig etterspørsel fra inn- og utland om å teste ny teknologi.
Testfeltet ligger nær en planlagt fullskala park utenfor Utsira i regi av Lyse Energi.

Her kan du lese mer:
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland