Møter politikere

12.10.2008
I dag inviterer Haugesundregionens Næringsforening og Haugalandrådet til kontaktmøte med fylkes- og stortingspolitikere fra regionen.

Målet med møtet er å utveksle informasjon og synspunkter på viktige, regionalpolitiske saker. HN direktør Egil Severeide sier slike møter er nyttige fordi de skaper fellesskap rundt problemstillingene og fordi næringsliv og kommuner kan gi våre fylkes- og stortingspolitikere argumenter for å løfte sakene opp på et høyere, politisk nivå.
- Dessverre er det bare to av våre stortingspolitikere som kan møte, men fra fylket er oppslutningen god, sier Severeide.
Fra tinget møter Torfinn Opheim fra Sauda og Øyvind Halleraker fra Sunnhordland. Fra fylket møter Sveinung Steensland, Arne Bergsvåg, Geir Toskedal, Agnar Bruntveit, Per Bjørn Eriksen, Terje Halleland, Aase Simonsen, Arvid Vallestad og Einar Endresen. Rolf Sjursen møter fra HN og både Petter Steen jr. og Kjell Arvid Svendsen, regionens to mektigste ordførere, stiller opp på kontaktmøtet
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland