Motvind for gigantprosjekter

22.04.2020
Fra byggestarten på Rogfast for to år siden. Nå advarer Næringsforeningen og andre aktører mot motvind både her og for Hordfast-prosjektet.
Rogfast står og spinner og Hordfast er utelatt i viktig innstilling. -Uholdbart, sier NH-sjefen
I to separate medieinnlegg advares det nå mot motvind for to av de største samferdselsprosjektene på Sørvestlandet gjennom tidene: Rogfast, som skal binde sør- og nordrogaland sammen gjennom en 27 km lang undersjøisk tunnel og Hordfast- bruprosjektet som skal knytte Sunnhordland og Kvinnherad til Bergens-halvøya.

I det ene innlegget advares det mot midlertidig stans i Rogfast-prosjektet og samferdselsminister Knut Arild Hareide blir bedt om umiddelbart å ta affære for å  få fart på utbyggingen igjen. I det andre innlegget kritiserer næringsforeningene fra Bergen til Stavanger innstillingen fra Vestland fylkeskommune til Norsk Transportplan.

-Det er helt uakseptabelt at Hordfast, som sammen med Rogfast er de to mest lønnsomme prosjektene i hele NTP, bare rett og slett er utelatt i hele innstillingen fra fylkeskommunen.  Og det samtidig som vegdirektøren i sitt innspill fremhever at dette vil gi konkurransefortrinn til næringslivet i vest, sier adm.dir. Bernt Jæger i Næringsforeningen Haugalandet.

Rogfast

Rogfast først: Innlegget er undertegnet av en rekke stortings- og fylkespolitikere, organisasjoner, deriblant Næringsforeningen Haugalandet og ordførere i Rogaland. Her står det bl.a.:

-Rogfast er ferdig planlagt og prosjektert- vedtatt i Stortinget våren 2017.  Våren 2018  startet arbeidet med tverrslag-tunnelene på Arsvågen og Mekjarvik. Begge disse tunnelene er nå ferdige til lavere pris enn budsjettert. Tidlig høst valgte konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud å sette prosjektet på hold, etter at Kvitsøykontrakten ble vesentlig dyrere enn forventet.

Da forutsatte vi at Vegdirektoratet ville arbeide raskt og effektivt for ikke å tape unødvendig tid. Det har nå gått over sju måneder uten at det har kommet noen svar fra Vegdirektoratet. Det har så langt vi kan se heller ikke blitt levert noe til Samferdselsdepartementet. Dette er simpelthen ikke godt nok, heter ddet i en felles pressemelding fra framstående politikere og organisasjoner i Rogaland.

Her er kronikken om Rogfast

Vi er også svært kritiske til at Vegdirektoratet ville la et eksternt konsulentbyrå se på fortsatt ferjedrift som et alternativ. Det er utredet flere ganger over flere år tidligere i Rogfast-prosessen, og det er valgt bort som et dårligere og dyrere alternativ. Ferjedrift løser heller ikke to av problemene Rogfast skal løse. Regularitet og oppgradering av Rennfasttunellene. Ferjene ligger til land i snitt en uke hvert eneste år grunnet vær og vind, og Rennfasttunellene er stengt 50 timer i året. Nå opplever vi ytterligere utsettelser og sendrektighet fra Vegdirektoratets side. Vi krever at statsråden nå gjør de nødvendige grep for å få prosjektet i gang, heteer det i uttalelsen.

Entreprenører advarer Vegvesenet om å endre Rogfast-strategi

Hordfast

I innlegget fra Bergen Næringsråd, Stord Næringsråd, Næringsforeningen Haugalandet og Næringsforeningen i Stavanger heter det bl.a.:

Vestlandet har de mest lønnsomme og samfunnsnyttige prosjektene i Nasjonal Transportplan. Hordfast og Rogfast vil sammen gjøre Vestlandet til en sterk, attraktiv region som vil øke verdiskapingen i AS Norge.  Fergeavløsningsprosjektet Hordfast vil vi skape mobilitet for en million mennesker på et attraktivt Vestland.

Vi finner det helt uakseptabelt av fylkesrådmannen i Vestland nå har innstilt på at det kun skal investeres i vei mellom fjordene på Vestlandet.   Det er ikke slik man oppfyller Regjeringens og Stortingets vedtak om å bygge fergefri kyststamvei.  Våre lokale fylkespolitikere kan ikke velge bort et prosjekt som staten ønsker, heter det i uttalelsen.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund