Mulighetenes marked

29.01.2009
MICE, K & K, concentive, SMERF – ordene og begrepene er mange for markedet som Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS nå trapper opp satsingen på. Det handler i bunn og grunn om å legge tilrette for kvinner og menn søm ønsker å ”konferere” slik menneskeheten har gjort siden tidenes morgen.
MICE, K & K, concentive, SMERF – ordene og begrepene er mange for markedet som Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS nå trapper opp satsingen på. Det handler i bunn og grunn om å legge tilrette for kvinner og menn søm ønsker å ”konferere” slik menneskeheten har gjort siden tidenes morgen.

En kan i dag se restene etter store fasiliteter som Athens Agora og Forum Romanum som er gode eksempler på datidens møtearenaer. Kan vi også bygge opp en merkevare for dette markedet som virkelig setter regionen på kartet og samtidig fremmer Haugalandets egenart?

Kurs- og konferanseindustrien har vært under en voldsom utvikling de senere år. Ettersom verden har blitt mindre har flere og flere destinasjoner kunne serve et større spekter av kunder. Haugalandet har gjennom flerfoldige år i denne bransjen utviklet god kompetanse på området.

Vi ønsker nå at alle aktørene som sitter på denne kompetansen skal komme sammen og løfte regionen som kurs- og konferansedestinasjon. Vi bør i denne sammenheng ha ambisjoner om å være en ledende destinasjon innenfor dette området. Og la det være klart; det er fullt mulig!

Case studies av ulike destinasjoner verden over viser at en gjennom strategisk markedssatsing og lojalitet til en utvalgt merkevare kan nå ambisiøse målsetninger innen relativt kort tid. Perth, Liverpool, San Sebastian, Rimini og Canberra er noen av de lysende eksemplene vi kan bruke som referanser i denne prosessen.

Her må destinasjonsselskapet sitte i førersetet for en plan som hele bransjen må stå bak. Det er da helt essensielt at aktørene i bransjen blir delaktige i prosessen og at vi sammen finner svaret på en rekke viktige spørsmål; Hvilke markeder skal vi fokusere på? Hvordan skal vi bruke ressursene våre? Hva kan vi trekke fram som våre sterkeste salgsargumenter?

Markedet som vi her snakker om er viktig. Undersøkelser viser at en gjest som reiser i forretningssammenheng legger igjen 2-3 ganger så mye som en vanlig ferie- og fritidsturist. En markant økning av gjester innenfor dette markedet ville derfor gi reiselivsbedrifter lokalt et viktig økonomisk løft.

Overnattingssteder vil ha flere gjester som igjen vil bruke penger på mat, drikke, opplevelser og handling. Opplevelsesaktører vil kobles mot stedet hvor kurs- og konferansen avholdes, og vil dermed få økt trafikk. Når en også vet at lokale aktører bruker mer penger lokalt når de tjener mer, ser vi at effekten av en økt tilreisning av forretningsgjester vil være stor.

Vi har store forventninger til vekst i kurs- og konferansemarkedet i årene som kommer. Vi ønsker å bli ledende når det gjelder å koble kurs- og konferanse opp mot regionens attraksjoner. Det er aldri langt fra konferansested til store attraksjoner i vår region, noe som gir rom for spennende opplevelser kurs- og konferansegjester sent vil glemme
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland