Mye skryt for ny modell

05.09.2019
Stor interesse for Uptimes nye og revolusjonerende gangbromodell under kundedagen på anlegget på Husøy.
Uptime er i vinden- bokstavelig talt. 50 % av omsetningen kommer fra offshore vind.
Uptime International på Husøy i Karmøy har  fått stor oppmerksomhet den siste måneden.  Det startet med et besøk av Olje- og energiministeren 8.august etterfulgt av en kundedag 28. og et besøk fra selveste  Statsministeren mandag denne uka. 

-Kundedagen ble en stor suksess og viser den interessen det er rundt oss som foregangsbedrift, våre produkter og deres anvendelsesområde, sier administrerende direktør i Uptime International, Åge Højmark.


Han fortsetter:

-Offshore tilkomst eller Walk to Work som det populært kalles er noe vi har drevet med siden 1979, da vi skrev kontrakt på den første bevegelseskompenserte gangbroen. Frem til ca. 2010 var dette noe som typisk ble brukt for floteller i olje og gass. Etter 2010 har det vært en økende interesse innenfor offshore vind og også innenfor olje og gass til bruk i forbindelse med vedlikeholdskampanjer og ubemannede installasjoner. Walk to work gir et sikkert og effektivt alternativ for å få tilkomst.

Vi var tidlig inne i offshore vind og for oss som bedrift har veksten i dette markedet vært en viktig bidragsyter i omstillingen som krevdes i forbindelse med nedgangen i olje og gass aktivitetene. For å illustrere hvor viktig dette har vært kan det nevnes at offshore vind segmentet nå representerer ca. 50% av vår omsetning. Gitt den forventede veksten i offshore vind globalt (bare i Europa skal produsert energi fra offshore vind dobles i neste 5 års periode) forventes det at dette segmentet vil fortsette å være et viktig marked for oss. Så vidt jeg har forstått var dette også noe av grunnlaget for besøket fra Statsministeren denne uken da hun hadde et ønske om å møte noen av bedriftene som hadde posisjonert seg inn mot dette segmentet.

Hensikten med kundedagen som ble arrangert i forrige uke var todelt. For det første ønsket vi å samle kunder og andre interessenter fra bransjen for å vise frem den nyeste gangbromodelen vår. Denne inneholder et antall nye og revolusjonerende funksjoner slik som Autolanding og Slip-Off Detection, funksjone for læring/optimalisering og mye annet.  Den representerer et kvantesprang i bransjen både i forhold til ytelse og ikke minst sikkerhet. Vi befester med dette vår posisjon som en av om ikke den fremste leverandøren globalt av bevegelseskompenserte gangbroer og posisjonerer våre produkter og løsninger for å bidra inn i digitaliseringstrenden i maritim sektor. Dette er en posisjon som vi har kunnet ta basert på det foregangsarbeidet som har blitt gjort i bedriften (Uptime/M-A) de siste 40 årene og i tett samarbeid med andre bedrifter i den maritime klyngen på Vestlandet.

 For det andre var et slikt arrangement en god anledning til å samle viktige premissgivere i bransjen for å få en aktiv dialog og diskusjon rundt mulighetene og utfordringene som ligger i offshore access/walk to work. Det skjer en rivende utvikling innenfor dette området både på teknologisiden, i forhold til standarder og reguleringer og ikke minst i hvordan man styrer disse operasjonene for å gjennomføre dem så sikkert som mulig. Vi ønsker blant annet gjennom slike arrangement som kundedagen i forrige uke å bidra til dialog og diskusjon som gjør løsninger for offshore tilkomst enda sikrere og bedre, sier  Åge Højmark i Uptime International.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund