Nå er vi der vi ikke liker å være

30.11.2018
Haugesund er igjen på ledighetstoppen- over to og et halvt år siden sist.
Det er små bevegelser i ledighetstallene den siste mnd. i alle kommunene i Nord-Rogaland.  Når man ser på andel helt ledige arbeidssøkere, så krøp Haugesund nå opp igjen  på ledighetstoppen for fylket med 2,8% – sammen med Sola kommune.

Dette er første gang siden starten av 2016 når ledigheten først begynte å synke litt på Haugalandet. Bak Haugesund følger Karmøy med 2,3%, Vindafjord med 1,9%, Bokn med 1,8% og Tysvær med 1,7% andel helt ledige. Nederst finner vi Sauda med 1,4% og Suldal med lave 0,5% andel helt ledige. Sammenlignet med samme tid i fjor er det 129 personer mindre i antall helt ledige arbeidssøkere i vårt arbeidsmarked, skriver Elisabeth Lie-Nilsen, lederen av NAV Marked Nord Rogaland.

 

Tiltak:

Antall personer på arbeidsmarkedstiltak holder seg også stabilt. Vi har nå 278 arbeidssøkere på tiltak i sum for kommunene våre. Dette er 228 personer mindre enn i fjor på samme tiden.

 

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak,  ser da slik ut:

 

Haugesund: 3,5% bruttoledighet

Rogaland: 3,1% bruttoledighet

Karmøy: 2,7% bruttoledighet

Vindafjord: 2,4% bruttoledighet

Tysvær: 1,9 % bruttoledighet

Sauda: 1,8% bruttoledighet

Suldal: 0,9% bruttoledighet

Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

 

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 357 personer færre ledige sammenlignet med november 2017.

 

Varsel om nedbemanning

2 bedrifter har varslet om permitteringer i november - begge med antatt effektuering i desember. I sum 47 personer.  Vi ser også noen enkeltvarsler, men ingenting som er uvanlig for årstiden.

 

Tilgang på stillinger:

Fylket som helhet har  god økning i sin stillingstilgang  på 56% utlyste stillinger. I Nord-fylket er økningen noe mindre, og her er den er på 29%. Det vi ser litt endring på er stillingene som meldes direkte til NAV. Som forrige mnd. er det også denne mnd. mer spredning bransjene i denne tilgangen. I november i fjor var mest industri og bygg/anlegg. Nå er det jevn fordeling over de fleste yrkesgruppene. Også denne mnd. var det god økning i tilgang på stillinger innen Ingeniør/IKT. Mens det i november i fjor i denne bransjen ble utlyst 23 stillinger, så var det utlyst 62 stillinger nå i år. Vi har fortsatt en del kandidater igjen på ingeniørsiden, så dette er veldig gledelig.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland