Nå kommer avvikene

08.11.2018
GDPR-avvikene er doblet på to måneder. En god grunn til å ta en fot i bakken.
Etter nesten to måneder med ny, skjerpet personvernlov er det kommet inn dobbelt så mange avviksmeldinger som i hele fjoråret. Datatilsynet jubler.

Næringsforeningen arrangerer kurset Markedsføring og GDPR – Har du kontroll? den 22. november.

Den 20. juli trådte den nye personvernforordningen (GDPR) i kraft i Norge. Den inneholder en rekke skjerpede regler for offentlige virksomheter og næringslivet og flere nye rettigheter for privatpersoner.

Før loven trådte i kraft ble det spådd mye om hvordan GDPR ville påvirke samfunnet. Knappe to måneder etter har Datatilsynet fått sortert sine første erfaringer, skriver dn.no.

– Det vi merker kanskje aller best er antallet avviksmeldinger vi får inn. Vi har fått inn rundt 700 hittil i år, en dobling fra totalen i fjor, sier Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet.

En avviksmelding er en varsling virksomheter har plikt til å sende Datatilsynet innen 72 timer etter at et brudd på personopplysningssikkerheten er oppdaget.

 

Dette er GDPR • Trådte i kraft i EU 25. mai. I Norge fra 20. juli.

 • Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger om EU/EØS-borgere må følge reglene.

 • Brudd på reglene i GDPR kan bøtelegges med inntil 20 millioner euro eller fire prosent av foretakets årsomsetning, avhengig av hvilken sats som er høyest.Dette er hovedtrekkene:


 • Alle selskaper skal ha en forståelig personvernerklæring.

 • Alle selskaper skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser.

 • Alle selskaper skal bygge inn personvern i nye løsninger.

 • Mange bedrifter må ha eget personvernombud.

 • GDPR gjelder også virksomheter utenfor Europa og underleverandører.

 • Alle selskaper skal ha rutiner for avvikshåndtering.

 • Alle avvik skal varsles Datatilsynet. Det blir ulovlig å skjule avvik.

 • Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland