Nå skal regionkartet fornyes

08.07.2009
Vil du være med å tegne framtidskartet over Haugalandet. Hvor skal vi bygge, hvor skal vi bo? Hvor skal industri, handel og øvrig næringsvirksomhet få vokse? HN inviterer deg til å kaste deg inn i debatten.

Vi i Haugesundregionens Næringsforening er opptatt av langsiktighet. Vi tror at de neste 10-20 årene blir svært viktige for regionen vår. Nye kommunikasjonsårer vil tvinge oss til å tenke nytt. Bruker vi tida godt og lager en samlet strategi for hvordan vi vil møte utfordringene, kan vi bli et kraftsentrum i aksen mellom Bergen og Stavanger. Sløser vi bort muligheten, kan vi ende i bakevja og være en passiv tilskuer til utviklingen i den mest verdiskapende delen av landet.

På en måte er vi heldige i denne regionen, fordi vi stort sett vet hvor de viktigste kommunikasjonsårene i framtiden skal gå. Vi vet hvor T-forbindelsen skal legges og hvordan den binder Karmøy til fastlandet på en helt ny måte. Vi vet hvor Rogfast, den 25 km lange undersjøiske tunnelen som binder nord- og sørfylket sammen, skal se dagens lys i Randaberg og på Bokn.

Dette er to kommunikasjonsårer som vil åpne nye muligheter. Bare tenk på sørlig delen av regionen med Bokn og Tysvær. Når snora til Rogfast klippes om åtte-ti år vil det ta deg en times tid å kjøre fra det sentrale Haugalandet til Stavanger og enda mindre til Bokn, Kårstø og Gismarvik.

Vi vet at i Stavanger-regionen er det knapt næringsarealer å oppdrive, og de som finnes, har en prislapp som ligger godt over det vi kan tilby. Det er ikke unaturlig å tenke søndre del av regionen vår som et utmerket avlastningsalternativ for industri og næring i sørfylket. Jeg minner bare om at Gismarvik har et av Vestlandets største næringsområder et steinkast fra hovedvegen mellom Stavanger og Bergen.

Og i Econ Pøyrys rapport om konsekvensene av Rogfast er muligheten for å etablere et felles bo og arbeidsmarked et viktig motiv for nettopp å etablere denne fastlandsforbindelsen.

De neste månedene skal politikere og byråkrater sette seg ned for å se om det er behov for endringer i det kartet som er tegnet over fylket. Rullering av fylkesdelsplanen, heter det på fagspråket.

Vi synes det er helt naturlig at næringslivet som skaper verdiene, skal ha et ord med i laget i denne prosessen. Vi vil være med å legge premissene for hvordan regionen skal se ut i framtida.

Derfor har vi satt ned et utvalg som skal komme med innspill til forbedringer av den nåværende fylkesdelsplanen, eller regionplan som den nå skal hete. I denne prosessen ønsker vi å involvere våre medlemmer til å tenke høyt og klokt om framtida for Haugalandet. På våre nettsider https://nforeningen.no finner du planen slik den foreligger nå. Har du tanker rundt den, ber vi deg komme med innspill som vi kan ta med i det utkastet til uttalelse som vi vil presentere i plenum i løpet av høsten.

Send det til post@hninfo.no

Haugesund-regionen har et spennende næringsliv. En god infrastruktur og forutsigbare rammevilkår er viktige forutsetninger for å utvikle oss i framtida.

Egil Severeide
Adm.dir. Haugesundregionens Næringsforening
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland