Nedgang i arbeidsledighet

28.02.2020
Leder i NAV Marked Rogaland, Elisabeth Lie-Nilsen. Foto: NAV
Men én kommune opplever økning...
Februar-rapporten til NAV viser høy tilgang på stillinger og stabil ledighet. Sammenlignet med i fjor er det nedgang i arbeidsledighet i alle kommuner med unntak av én kommune - som så langt i år har hatt en økning, sammenlignet med 2019.

Sauda har størst prosentvis nedgang etterfulgt av Karmøy. Høyest ledighet i Nord-fylket har fortsatt Haugesund med sine 2,3% helt ledige arbeidssøkere. Etter Haugesund kommer Karmøy og Vindafjord med 2,0%,  etterfulgt av Tysvær som har 1,8% helt ledige arbeidssøkere. Nederst på tabellen finner vi Bokn med 1,6%, Sauda med 1,1% og helt nederst finner vi Suldal med 0,9% helt ledige arbeidssøkere.

Tysvær kommune er den eneste av kommunene som så langt i år har hatt en økning i arbeidssøkere.

-Med unntak av Haugesund som ligger på fylkessnittet og vipper litt og opp og ned på det, så ligger alle kommuner under fylkessnittet – og har nå gjort det stabilt over lengre tid.  Men bevegelsen i tallene de seneste månedene har vært små, så tallene endres ikke mye. Men - sirkulasjonen er likevel god. En god del nye arbeidssøkere kommer inn hver mnd., men omtrent like mange går forholdsvis raskt ut igjen av ledigheten.  Og da får vi stabile tall på tross av god bevegelse, sier Leder for NAV Marked i Nord-Rogaland, Elisabeth Lie-Nilsen.

Økning i antall jobbsøkere


I følge Lie-Nilsen er det så langt en økning i antall personer på arbeidsmarkedstiltak.

-Det er nå 182 personer på tiltak i sum i Nord-fylket. Dette er 88 personer færre enn i fjor på samme tid, sier hun.

I januar var det totalt 161 arbeidssøkere på tiltak.

Bruttoledighet:


Rogaland: 2,7% 

Haugesund: 2,7%

Karmøy: 2,3%

Vindafjord: 2,3%

Tysvær: 2,1 %

Sauda: 1,3%

Bokn, Suldal og Utsira: Bruttotall oppgis ikke – pga. lave tall

I Nord-Rogaland er det nå i sum brutto 271 færre personer ledige - sammenlignet med februar 2019.

Varsel om nedbemanning

I følge Lie-Nilsen har NAV Marked mottatt varsel om nedbemanning fra 3 bedrifter i februar.

-Bedriftene er innen industri og bygg. Til sammen gjelder dette 51 personer. 13 oppsigelser ved konkurs, 23 oppsigelser og 15 permitteringer. En god del av disse er tilhørende i utlandet, og vil ikke slå helt ut i våre ledighetstall, sier hun.

Tosifret økning i antall stillinger

I følge rapporten fortsetter det høye antallet utlyste stillinger å øke jevnt og trutt. Fylket som helhet har en økning på 12% utlyste stillinger (4142), og det er eksakt samme økning vi har når vi ser på Nord-Rogaland isolert (807).  Denne mnd.  er det Bokn, Tysvær og Karmøy som har størst økning i utlyste stillinger. Mens det fortsatt lyses ut flest stillinger i Haugesund.

Det er flest utlyste stillinger innen «Bygg og anlegg»  (166),  «Helse, pleie og omsorg» (151), «Kontorarbeid» (128), og «Industri» (75) i Nord-Rogaland denne mnd.

-Det høye antallet innenfor «Bygg og anlegg» ser ut til å være hovedsakelig innenfor bygg i vårt område, sier Lie-Nilsen .

-Flere bransjer sliter med å få tak i den kompetansen de har behov for. Mens andre bransjer fortsatt får tak i den kompetansen de trenger.  Flere melder også at de ikke får tak i samme kompetanse som tidligere på innleie av arbeidskraft fra utlandet. P.g.a. sirkulasjonen i ledigheten klarer vi fortsatt innimellom å finne noe av kompetansen bedriftene trenger i de bransjene med mangel på arbeidskraft, så ta gjerne kontakt med oss ved behov for folk. Vi har også muligheter til å gå i samarbeid med bedrifter knyttet til inkluderende rekruttering og tiltakssamarbeid dersom de ønsker det. Da vi de kunne få dekket inn deler av kompetansebehovet og etter litt tid kanskje hele. Så ta gjerne kontakt med oss i NAV. Våre tjenester er gratis, sier Lie-Nilsen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund