Ny prosjektmedarbeider i HN

23.05.2007
Styret har vedtatt å øke arbeidskapasiteten i foreningen ut året. De har ansatt Terje Emil Johannessen som prosjektleder på deltid ut året.

-Dette var en spennende utfordring, sier Terje Emil Johannessen (59) i en kommentar. Han har de seinere årene arbeidet som journalist i Avisa Karmsund og fra medio mai er han i full sving i HN i kombinasjon med en deltidsjobb som informasjonsrådgiver i Stiftelsen Polytec.

Han får ansvaret for å gjennomføre ByggArena Vest den 1. og 2. november sammen med programkomiteen, skal bidra i oppfølgingen av møtene med stortingsbenken, arrangere næringskaféer, følge opp foreningens arbeid med samferdsel og organisere foreningens oppfølging arbeid med leverandørutvikling i forbindelse med offentlige innkjøp, for å nevne noe. Han er foreløpig ansatt ut året.

Johannessen er utdannet journalist fra Norsk Journalist- høgskole i Oslo og har en allsidig yrkesbakgrunn både fra dette feltet og som informasjonsrådgiver. Han har også jobbet som gruppesekretær på Stortinget og som politisk rådgiver i Administrasjonsdepartementet. Han var varaordfører i Haugesund fra 1995 til 2003 og har nå ingen folkevalgte verv.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland