Ny tilvekst til maritim hovedstad

18.06.2010
En historisk dag for næringslivet i Haugesund: Et nytt simulatorsenter skal bygges. - En viktig beslutning som bygger opp under Haugesund som landets maritime hovedstad, sier adm.dir. Egil Severeide i HN.

I toppetasjen i det gamle Tele-bygget i Haugesund sentrum var det stiftelsesmøte onsdag formiddag. Her møttes representanter fra aksjeeierne i det nye simulatorsenteret, som i skrivende stund ikke har fått noe navn. Men det blir et stort prosjekt med en aksjekapital på rundt 20 millioner kroner og som vil gi betydelige ringvirkninger i regionen.

- Dette er en viktig beslutning, som er med på å bygge opp under merkevaren Norges maritime hovedstad. Det er også gledelig at aktører utenfor regionen som Kongsberg Marine og DOF i Hordaland går inn med kapital i prosjektet. Det styrker grunnlaget for at dette simulatorsenteret kan bli et viktig nasjonalt treningssenter for maritime operasjoner, sieer adm.dir. Egil Severeide i Næringsforeningen.

Her er pressemeldingen som adm.dir. i Resq og styreformann i det nye simulatorsenteret, Torodd Lokna presenterte i dag:

ResQ AS, DOF Management AS, Kongsberg Maritime AS, Høgskolen Stord/Haugesund og Rogaland Fylke danner i dag aksjeselskapet som skal eie og drive et nytt simulatorsenter i Haugesund – et senter som blir unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Samlet aksjekapital i det nye selskapet er rundt 20MNOK. I tillegg til tradisjonell maritim simulatortrening, vil senteret tilby opplæring og trening innen ankerhåndtering, bøyelasting samt komplekse og integrerte undervannsoperasjoner - hvor håndtering av skip, plattformer, kraner og ROVer må samordnes og spille på lag.

Største eier i senteret er selskapet ResQ AS med rundt 47 %, og som via sine eiere representerer rederiene på Haugalandet, i hovedsak Knutsen OAS Shipping AS, Solstad Offshore AS, Eidesvik Offshore AS og Østensjø Rederi AS. ResQ AS har de siste årene etablert seg som et av de største selskapene innen sikkerhet og beredskapstrening til olje og gass og maritim industri. Foruten fire heleide sikkerhetssentre i Norge, åpner selskapet i sommer også et nytt sikkerhetssenter i Aberdeen, sammen med et selskap fra Maersk.

Regionen Haugaland og Sunnhordland har et meget sterkt maritimt miljø, som i mange år har arbeidet for å styrke næringen selv og tilhørende kompetanse- og utdanningsmiljø. Etablering av simulatorsenter er ”kronen på verket” i denne sammenheng. Innen ett år vil senteret være fullt oppe å gå med den mest avanserte simulatorteknologi som eksisterer innen dette området pr. dags dato.

Maritim/offshorerelatert utdanning, opplæring og trening
Senteret vil dekke behovet for simulatortrening i de maritime utdanningene i høgskolen og det videregårende skolesystem. I full drift vil senteret i tillegg ha årlig mellom 1.500-2.000 kursdeltakere. Så snart alle simulatorer er installert og koplet sammen, tilbys også opplæring/trening av teamene som inngår i utførelse av komplekse undervannsoperasjoner. Dette blir en unik tjeneste. Foruten styrking av sikkerhet og beredskap, forventes betydelige tids- og kostnadsbesparelser i slike operasjoner - da teamene er drillet og samkjørt i håndtering av ulike hendelser og situasjoner på forhånd.

Kompetanse, forskning og teknologiutvikling
Senteret åpner unike mulighet for testing, utvikling og tilpassing av fasiliteter og utstyr i tidlige faser av offshoreprosjektene, også for valg av hensiktsmessige installasjonsmetoder og valg av operasjonskriterier. Her ligger et stort potensial for besparelser i prosjektene, og antas å blir en sentral del av selskapets aktivitet.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland