– Den rimeligste løsningen blir oftest prioritert

24.11.2022
Høyere kostnader setter brems på bærekraftige løsninger og tjenester
 
Få bransjer kjenner mer til presset om bærekraftig omstilling enn avfall- og gjenvinningsbransjen. Til tross for økt fokus på bærekraft i samfunnet generelt opplever det lokale gjenvinningsselskapet Geminor at andre faktorer fortsatt er drivende i bransjen.

-En dreining mot grønnere behandling og gjenvinning av avfall er normalt knyttet til høyere kostnader. Per i dag er dette en av de viktigste hindringene for en rask overgang til mer bærekraftige løsninger og tjenester, sier adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad i en pressemelding.

Pressemeldingen omhandler Geminor sin bærekraftrapport for 2021. Her antydes det at det er et tøft marked for det grønne skifte.

– For tiden er hele verdikjeden utsatt for svingninger i markedet, og vi må hele veien ta hensyn til kundenes ønsker og krav. Vår erfaring er at den minst kostbare løsningen ofte blir prioritert. Årets geopolitiske hendelser har ikke bidratt til å dempe denne utviklingen, og vi er derfor begrenset av markedets vilje og evne til å bære kostnader forbundet med grønnere løsninger, sier Vikingstad.

– Men gjeldende forskrifter som stiller krav til utslipp og avfallsbehandling over hele Europa legger et press på markedet, og gjør det lettere for oss å fremme mer bærekraftige løsninger. Samtidig ser vi også en gradvis økende bevissthet rundt bærekraft, samt vilje til å gjøre en forskjell blant bransjeaktørene. Dette gjelder også for mange kommunale anbud, sier han videre.

Utfordringer forårsaket av Covid-19 påvirket de fleste selskaper i fjor, og avfallsstrømmene var fortsatt mindre enn normalt på grunn av et lavere forbruk i økonomien, samt problemer i forsyningskjeden. Likevel viser bærekraftsrapporten at Geminor siden 2020 har passert materialgjenvinningsmålet på 200 000 tonn per år. I hovedsak innebærer dette gjenvinning av trevirke, papir, plast og enkelte mindre fraksjoner.

I rapporten kommer det også frem at de totale utslippene i forbindelse med Geminor sine tjenester har økt sammenlignet med 2020.

-Dette var forventet ettersom mer data rundt utslipp ble inkludert i målingen, samt at datakvaliteten er blitt bedre. Dette resultatet endrer ikke målet vårt om å bli CO2-nøytrale innen 2030, og vi har nå fullt fokus på å tilby mindre karbonintensive løsninger på markedet. For å bidra til å fremme dette har vi utviklet vårt eget beregningsverktøy for å estimere fossile karbonutslipp fra avfallet vi leverer. Vi er også involvert i flere forskningsprosjekter som ser på bruk av avfall som brensel i karbonfangstteknologi, avslutter Vikingstad.
 
Klima
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund