- Det er bedre å forebygge sykefravær enn å reparere

31.03.2022
Tina Håkonsen Bru leder 10 rådgivere hos NAV Arbeidslivssenters avdeling i Haugesund.
NAV Arbeidslivssenter ønsker at flere bedrifter benytter seg av tjenestene de tilbyr.
NAV Arbeidslivssenter Rogaland er et ressurs- og kompetansesenter i NAV. Avdelingen i Haugesund, som dekker Nord-Rogaland, består av 10 rådgivere som står klar til å hjelpe bedrifter som ønsker bistand med å redusere sykefraværet og hindre frafall.

- Mange kjenner ikke til IA-avtalen og tror de må være en IA-bedrift for å få hjelp av oss. Sånn er det ikke lenger, nå gjelder avtalen for hele arbeidslivet, og alle kan derfor ta kontakt for å få hjelp, forklarer Tina Håkonsen Bru, avdelingsleder for NAV Arbeidslivssenter Haugesund.

Hun er usikker på om bedriftene kjenner godt nok til ressurs- og kompetansemiljøet som finnes tilgjengelig hos NAV Arbeidslivssenter, og mener langt flere kunne hatt nytte av å inngå et samarbeid. Å inngå en samarbeidsavtale er kostnadsfritt, men det kreves at et partssamarbeid, – samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud, enten er på plass, eller etableres med bistand av NAV når samarbeidet inngås. 

- Vi kan for eksempel hjelpe med sykefraværsrutiner, langvarige eller hyppige og gjentagende sykefravær, arbeidsmiljøkartlegging, endring og omstilling, oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser, livsfaseorientert personalpolitikk, samt arbeid og psykisk helse, sier Bru.

Tilretteleggings- og medvirkningsplikt er også noe Bru og kollegaene kan mye om.

- Vi vet at 20% av arbeidstakerne står for 80% av sykefraværet, og dette er ofte det mest kompliserte fraværet å jobbe med. Mange ledere kan være usikre både på hvilken plikt de har i forhold til tilrettelegging, og i forhold til hva de kan kreve av arbeidstakeren når det gjelder medvirkning. Her kan vi hjelpe å navigere, og det finnes også en ordning hvor en kan få støtte til ekstern ekspertbistand hvis situasjonen føles fastlåst, sier Bru. 

Bru er opptatt av at terskelen for å ta i bruk tjenestene deres må være lav, og at det finnes verktøy også for de som vil jobbe forebyggende uten å ha samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter. 

- Vi har mange digitale tjenester som gjerne kan være et fint sted å starte for de som er nysgjerrig på hvordan jobbe systematisk og forebyggende. Et godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær, og på arbeidsmiljoportalen.no finnes informasjon, verktøy og gode tips. Det er lettere å forebygge enn å reparere, så det er lurt å være i forkant, anbefaler Bru. 

Hun understreker at det også finnes digitale verktøy som kan være nyttige når situasjoner oppstår, som for eksempel samtalestøtte som ledere kan bruke for å forberede seg til vanskelige samtaler.

Hvis noen er usikre på om det er NAV Arbeidslivssenter eller andre avdelinger i NAV-systemet som er riktig sted å henvende seg med mer komplekse utfordringer, trenger ikke det stoppe noen: 

- Vi er veldig opptatt av å samarbeide på tvers internt i NAV for å gi bedriftene gode tjenester. Vi har et godt samarbeid med alle NAV-kontorene i vår region, og det er en styrke både for oss i vårt arbeid, og for bedriftene. Det er bedre å ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite – vi gjør vårt beste for å hjelpe uansett, oppfordrer Bru. 
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund