-Hvilken fremgang?!

25.01.2021
Daglig leder i Royal Industriservice, Roy Aleksander Henriquez, opplever store merkostnader tilknyttet innreisekarantene
Det er 2 måneder siden regjeringen la frem kompensasjonsordningen for innreisekarantene. Nå begynner bedriftene å bli utålmodige.
I midten av november forslo Regjeringen en pakke på 480 millioner kroner som skulle dekke deler av kostnadene for bedrifter som har dekket innreisekarantene for utenlandske arbeidstakere.

– Mange bedrifter i Norge, blant annet i verftsindustrien og i bygg og anleggsnæringen, er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal drift. For disse bedriftene medfører karantenereglene store kostnader. Ordningen vi nå lanserer skal bidra til at bedriftene kan opprettholde produksjonen til tross for strenge karantenetiltak, uttalte næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding 10. november i fjor.

Over 2 måneder senere er det enda ikke klart når det åpnes for å kunne søke, og hvordan du går frem. Bedriftene begynner å bli utålmodige.
 

-You snooze, you loose

Royal Industriservices leier ut personell til store industribedrifter i Norge og er hardt rammet av innreisekarantener. Til nå har bedriften registrert 1300 døgn med arbeidstakere i innreisekarantene.

-Vi har ikke råd til regelverket slik det er i dag, sier daglig leder i Royal Industriservices, Roy Aleksander Henriquez og viser til kostnader tilknyttet testing, hotellovernattinger og transport.

Han ønsker mer konkret informasjon om hvordan man går frem og når man kan søke på ordningen.

-Hvordan opplever du fremgangen?

-Hvilken fremgang?! Vi opplever ikke noe særlig fremgang da det ikke er informasjon ute for den lille og mellom store bedriften, sier han.

-Vi er bekymret for å være for sent ute og bli forbigått når det åpnes for å kunne søke om midler, fortsetter han.

I følge næringspolitisk leder i Regnskap Norge, Hanne Opsahl, jobbes det fortsatt med forskriften – som må ferdigstilles før man kan begynne å bygge en løsning for å søke om kompensasjon.

-Det ligger an til at det vil kunne gjenbrukes en del elementer fra den ordinære kompensasjonsordningen, men uten endelig forskrift er det vanskelig å si noe konkret om hva bedriftene kan forberede, sier hun.
 

Betydelig merkostnad

Westcon Group opplever betydelige merkostnader tilknyttet innreisekarantene.

-Hvilken påvirkning har innreisekarantene på den daglige driften?

-Vi blir påført en betydelig merkostnad for å gjennomføre prosjekter pr. i dag. En ting er selve innreisekarantene og behandlingene av disse, det andre er merkostnaden pr. i dag med å utføre jobbene i prosjektene, sier økonomisjef i Westcon Group, Jarle Sørhaug.

-Selvfølgelig har vi forståelse for at vi må ha restriksjoner på innreise, slik at vi på best mulig måte kan få bukt med smittespredningen i Norge, uten at vi som verft må stoppe opp. Det er nå en gang slik at AS Norge har gjort seg avhengig av arbeidsinnvandring, sier han.

I følge Sørhaug har Westcon Group et gjennomført og godt system med stor kapasitet for å ta imot personer som må sitte i karantene.

-Vi har egne brakker for personell som på sitte i isolasjonskarantene og innreise karantene.

Westcon Group har hatt totalt antall døgn i innreisekarantene fra ordningen ble etablert, 01.11.20 frem til 17.01.21. ca. 5300 døgn totalt.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Bernt Jæger, reagerer, som medlemsbedriftene på tidsbruken rundt dette;

– Vi er glad for at regjeringen har vært «tett på ballen» siden vi fikk nedstengningen av Norge, men det også viktig at vi får en rask avklaring rundt denne saken, sier han.
 

-Skal være på plass om kort tid

Næringsforeningen har vært i kontakt med stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp), som følger saken tett.

-Jeg er informert om at kompensasjonsordningen er på vei, og at den skal være på plass om kort tid, sier han.

I følge regjeringen.no vil det være mulig å søke om tilskudd for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Tidspunkt for å sende inn søknad er ikke fastsatt, men vil av kapasitetsmessige grunner være i etterkant av tidspunktet for første runde av kompensasjonsordningen for næringslivet

Ordningen dekker et sjablongmessig beløp på 1000 kr per arbeidstaker foretaket har per dag i innreisekarantene. Ordningen gjelder ikke de som bruker karantenehotell, kun når arbeidsgiver selv sørger for egnet oppholdssted. Ordningen er sektornøytral, og alle næringer som oppfyller vilkårene vil kunne søke.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund