-Inflasjonstoppen ligger bak oss

09.02.2023
Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener inflasjonstoppen er nådd. Her fra denne ukens arrangement 'Økonomiske utsikter' som ble arrangert av DNB og Næringsforeningen.
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, spår rentenedgang våren 2024
Sist sjeføkonom Haugland gjestet Haugalandet, var det en viss optimisme å spore i et relativt dystert økonomisk landskap, heldigvis. Og hun tok ikke feil. Det ble bedre enn fryktet. Denne uken var hun tilbake med nye prognoser på et fulltegnet samarbeidsarrangement mellom DNB og Næringsforeningen.

– Jeg trodde på en mer markant resesjon sist, men nå tegner det til å bli mer stagnasjon. Vi undervurderte viljen til støttetiltak for høye kraftpriser i Europa, sa Haugland.

Grafen hun presenterer viser at Norge er en av de dårligste i klassen når det kommer til strømstøtte, sammenlignet med resten av Europa.

– Norge har gode støtteordninger for husholdninger, men støtten til næringslivet har vært ganske dårlig. Tyskland troner desidert på topp når det gjelder støtte sett i forhold til prosent av BNP, sa sjeføkonomen.

Inflasjonstoppen nådd
Ifølge Haugland ser vi en endring i inflasjonen fremover nå – i to akter. Akt 1 skjer nå i år, som innebærer at vareprisene flater ut og årsveksten faller. Akt 2, som gjelder fra 2024 og fremover, mener Haugaland at prisveksten vil legge seg over sentralbankenes mål.

– Klimamålene er kostnads- og inflasjonsdrivende, men prisdrivende krefter er sterkere enn før. Oljeprisen er også stigende, mente Haugaland.

Stor ordrereserve
Aibel hanker inn kontrakt etter kontrakt, og verftsdirektør Lars Inge Hellestveit meldte om 30 milliarder i ordrereserve på samme arrangement. Innlegget hans var forhåndsinnspilt dagen før, da han måtte til Oslo for å jobbe med flere potensielle muligheter. Hellestveit presiserte at Aibel bruker enorme summer på underleverandører, og de fleste av disse er lokale.

Chief Project Officer Morten Sola i Horisont Energi holdt også et innlegg på arrangementet. Selskapet, i partnerskap med Neptune Energy, skrev ved starten av året opsjonsavtale om CO2-terminal på Haugaland Næringspark. Investeringen er i størrelsesorden 10 milliarder. Det er søkt om konsesjon, og myndighetene skal tildele i løpet av første halvår i år.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund