-Neppe en kraftig nedtur i vinter

30.09.2022
Sjefsøkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, ser en noe svakere norsk økonomi fremover, men det blir neppe en kraftig nedtur i vinter. 
Ifølge sjefsøkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland
Onsdag inviterte Næringsforeningen i samarbeid med DNB til frokostsamling med tema ‘Urolige tider – Hva nå?’. Arrangementet, som var fulltegnet, ble innledet med en kort presentasjon av Næringsforeningens oppdaterte undersøkelse blant medlemmene. Den viste at optimismen fra tidligere i år nå var noe nedtonet. Det er mer usikre og urolige tider nå.

– Vi ser helt klart at den store optimismen som var blant våre medlemsbedrifter like før sommeren har dempet seg kraftig i denne målingen. Både forventninger til årsresultat og ikke minst planer om ansettelser er kraftig redusert i løpet av disse få månedene. På den positive siden må en jo også trekke frem at det fortsatt er over førti prosent som vurderer å ansette, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Bernt Jæger, og fortsetter;

– Undersøkelsen viser også at årsaken til fallet i optimisme er knyttet til økningen i råvarepriser og strømpriser. Her svarer en urovekkende stor andel av bedriftene at dette påvirker dem i stor og kritisk grad fremover, sier han.

Norsk økonomi svakere fremover
Kjersti Haugland holdt et svært interessant og informativt innlegg. Oppsummert sa hun at norsk økonomi vil gå svakere fremover, men ifølge hennes analyser blir det altså neppe en kraftig nedtur i vinter.

Men, det finnes usikkerhetsmomenter. Kinas stilltiende støtte til Russland, med påfølgende geopolitisk konfliktnivå mellom USA og Kina, en stadig usikkerhet i forbindelse med korona og arbeidsmarkedet, og ikke minst usikkerheten Europa nå kjenner på med mulig sabotasje av gassrørledningene Nord Stream 1 og 2.

Norges Bank sin nedkjøling av økonomien, med hyppige rentehevinger, ser ut til å ha ønsket effekt.

Godt posisjonert
Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft, har blant annet brukt tiden siden han ble ansatt til å gjøre seg godt kjent med alle avdelinger og forretningsområder i konsernet. Fokus har vært å gjøre seg kjent med menneskene og virksomheten, samt sikre god drift og fremgang på Haugaland Kraft sine strategiske initiativ.

– Haugaland Kraft er godt posisjonert for å møte utfordringene i kraftmarkedet fremover, sa Barrera, etter å ha fortalt at kraftmarkedene fortsatt vil være preget av stor usikkerhet og svingninger.

– Olje- og energiministeren uttalte nylig at det bare var tre tiltak som virkelig monner; mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av energien. Her ligger vi allerede langt fremme på alle områder, sa konsernsjefen.

Aibel i vinden
Også Lars Inge Hellestveit, verftsdirektør på Aibel holdt innlegg. Han fortalte om pågående og kommende prosjekter, samt satsingsområder. ‘Når det går godt for Aibel, går det godt for byen’, sies det, og når Hellestveit viser at de gjør innkjøp her lokalt for 1,2 milliarder kroner, fordelt på 200 bedrifter, så er det lett å skjønne hvor viktig verftet er.

Bernt Jæger avsluttet arrangementet med å oppfordre til å bruke flyplassen. Det ville vært et stort tap for næringslivet her i regionen om flyplassen forsvant.

Her kan du se bilder fra arrangementet (Facebook-link).
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund