-Søk, det er gjort på et blunk!

08.06.2021
Banksjefen oppfordrer lokale lag og foreninger til å søke om midler fra nytt fond
 
I mars lanserte Sparebanken Vest et nytt fond med midler som går til aktivitetsstøtte til frivillige lag og organisasjoner som blør som følge av pandemien: Ildsjelfondet

De har nå delt ut 46 av 100 millioner, hvorav 1,5 millioner er delt ut til lokale organisasjoner. Banksjefen i Sparebanken Vest i Haugesund har en klar oppfordring til lokale lag og organisasjoner på Haugalandet:

-Vi oppfordrer alle til å søke og benytte seg av dette. Vi ønsker en enda større andel henvendelser fra organisasjoner på Haugalandet, sier Joachim Vatne.

-Søk. Det er gjort på et blunk, legger han til.

I følge Vatne er det et ganske vidt spenn på hvem som så langt har fått støtte. Spesielt fotballklubber har vært flinke til å søke. Han forteller oss litt om bakgrunnen til fondet:

-Som sparebank vil vi gjøre det vi kan for at de skal komme raskt tilbake til slik det var før pandemien. Derfor opprettet stiftelsen vår, Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest, Koronafondet i fjor og Ildsjelfondet i år for å kunne stimulere til aktivitet og støtte organisasjoner som sliter økonomisk som følge av Korona-krisen, sier banksjef Sparebanken Vest, Joachim Vatne.

Av koronafondet er 76 av 100 millioner delt ut.

I følge Vatne er det til nå delt ut over 8,7 millioner kroner til gode formål innen kultur, idrett, inkluderingstiltak på Haugalandet i 2020 og 2021.

-Dette er gavemidler, og støtte fra både Ildsjelfondet og Koronafondet.  Kun for Ildsjelfondet har vi delt ut 1,5 millioner kroner siden det ble lansert tidligere i år, informerer Vatne.

Det er fortsatt fullt mulig å søke om midler, og søknadene blir behandlet fortløpende. Fondet er tilgjengelig for alle frivillig lag og organisasjoner i Sparebanken Vest sitt nedslagsfelt – langs hele kysten.

-Vi håper jo alle på en mer normal hverdag fremover, og da trenger vi alle de organisasjonene som bidrar til å skape det gode fellesskapet som vi har her på Haugalandet, avslutter han.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund