-Ta hverdagen tilbake!

23.03.2022
Kvalitetsansvarlig/HMS-rådgiver Torbjørn Husby og daglig leder Mona Woll Håland i Moowh hjelper arbeidsgivere med systematisk HMS-arbeid.
Dette anbefaler bedrifthelsetjenesten at arbeidsgivere fokuserer på fremover
Etter to år med pandemi, hvor kohorter, regler og smittevern har stått øverst på agendaen i de fleste sammenhenger, skal vi nå ‘tilbake til hverdagen’. Men hvordan gjør vi det på en best mulig måte?

- Hold et positivt fokus på det å ta hverdagen tilbake, sier daglig leder i Moowh HMS og bedriftshelsetjeneste, Mona Woll Håland.

Håland og Moowh tilbyr de fleste tjenester innen HMS og bedriftshelsetjeneste, og er tett på arbeidsmiljøet i et bredt spekter av bedrifter.

- Det er ingen tvil om at mange har kjent på utrygghet og økt stress i perioden vi har vært igjennom. Skiftende retningslinjer, begrensninger på sosial kontakt og en konstant frykt for smitteutbrudd og påfølgende konsekvenser har absolutt påvirket både den enkelte og det psykososiale arbeidsmiljøet, sier Håland. 

Hun anbefaler arbeidsgivere å ha et spesielt fokus på hvordan en nå kan ta hverdagen tilbake på en positiv måte, gjennom å fokusere fremover – og unngå å fokusere for mye på det negative vi har vært igjennom. Samtidig skal en ta lærdom av den spesielle perioden. 

- Se om det er noen alternative løsninger som har vært gode og bør videreføres, og løft så blikket og se fremover. Innarbeid gode samarbeidsrutiner, og jobb med å bygge en solid teamfølelse igjen. Som leder må du sørge for at medarbeiderne dine opplever møtepunkter og gode kommunikasjonsarenaer, og dermed venner seg til å søke sammen igjen – og ikke holde avstand, forklarer Håland.

Håland hjelper også bedrifter med sykefraværsoppfølging, og understreker at det er viktig å ha kontroll på årsakene til sykefraværet i bedriftene. 

- Dersom du opplever høyt sykefravær – ta det på alvor og ikke tenk automatisk at det skyldes korona-situasjonen. Korona må ikke bli en ‘hvilepute’ som gjør at en ikke følger tett opp om det kan finnes andre årsaker til fraværet, advarer Håland. 

Å ha et godt psykososialt arbeidsmiljø vil være positivt både for trivsel, kvalitet og redusert sykefravær. Å jobbe systematisk med dette over tid, med gode handlingsplaner som fører til at ansatte føler seg sett, kan være god hjelp. Selv om arbeidet som gjøres i hverdagen er det aller viktigste, er det positivt å finne på noe gøy sammen. En smilende Håland avslutter derfor med en oppfordring:

- Dette er tiden for å blåse liv i sosialkomiteen!  
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund