-Vil komme regionen vår til gode

25.02.2022
De ansatte i Haugesund Sparebank har grunn til å smile.
Haugesund Sparebank leverer sitt beste resultat gjennom tidene i 2021
Haugesund Sparebank leverer sitt beste resultat gjennom tidene i 2021, og regnskapet viser et årsresultat etter skatt på kr 125,3 mill, mot kr 118 mill i 2020.

I en pressemelding skriver selskapet at god inntektsutvikling og lave tap har bidratt til en svært god utvikling for banken. Banken har solid kapitaldekning, med en ren kjernekapital på 21,36 prosent ved utgangen av året.

-Visjonen vår er å «Bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve». Med andre ord skal vi være en bidragsyter for både privatpersoner og næringslivet på Haugalandet. I tillegg har vi stort fokus på vårt samfunnsansvar. Som en selvstendig lokal sparebank ønsker vi å utgjøre en forskjell lokalt. Verdiene vi skaper, forvalter vi på Haugalandet. Overskuddet banken har går tilbake til regionen vår gjennom små og store bidrag innenfor næringsliv, kultur, idrett mm. Det er derfor viktig for oss å levere gode resultater, slik at vi kan være en sentral bidragsyter lokalt og leve opp til visjonen vår, heter det i pressemeldingen.

- Deler av bankens overskudd går tilbake til innbyggerne, næringslivet, fellesskapet og samfunnet. Når vi nå legger bak oss et år med lønnsom og effektiv bankdrift, vil det komme regionen vår til gode gjennom betydelig støtte til blant annet kultur, idrett og næringsutvikling på Haugalandet, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre.

Til tross for at pandemien har satt sitt preg på samfunnet også i 2021, kan vi se tilbake på et år med høy aktivitet og god vekst. Banken har hatt god resultatutvikling gjennom hele året, og vi endte på et historisk godt resultat. Dette gir oss en bekreftelse på at forretningsmodellen vår fungerer svært godt, og viser at sparebankmodellen står sterkere enn noen gang. Ikke minst viser bankens resultat at vi har tilpasningsdyktige og kompetente ansatte, som har gjort en betydelig innsats gjennom hele 2021. Utlånsveksten var på 4,76% i 2021, mens innskuddsveksten i samme periode var på 7,78%. Veksten har bidratt til at bankens forretningskapital ved utgangen av året er på kr 14,7 milliarder. Dette viser at Haugesund Sparebank er et foretrukket valg for stadig flere kunder, noe vi er stolte av og setter stor pris på.

Tilbakemelding fra kundene viser at de verdsetter vår tilgjengelighet, kompetanse og det å kunne møte en rådgiver. 2021 har også vært preget av pandemi, nedstengning og restriksjoner. Dette har påvirket mange av bankens kunder. I året som har gått har ansatte i banken derfor hatt stort fokus på å være til stede for kundene.

- Det å være en lokal bank som kjenner forholdene her vi er, kjenner personene, kjenner bedriftene, og forstår hvor krevende restriksjoner og nedstengning har vært for kundenevåre, det tror vi har stor verdi, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre.

I tillegg til å være til stede for kundene må vi også endre oss i takt med forventningene fra kundene våre, og vi har gjort store grep det siste året. Haugesund Sparebank har i løpet av 2021 fått ny visuell identitet, noe som har bidratt til at banken fremstår i ny drakt. Banken erstattet det 60 år gamle symbolet til Sparebankforeningen og starter et nytt kapittel i bankens historie med ny visuell identitet, nye nettsider og en tydelig bærekraftstrategi.

Lokal, nær og personlig har fått en ny betydning i 2021.

- Vi ønsker at Haugesund Sparebank skal være med på hele livsreisen til kundene - fra de små til de store tingene i livet. I tillegg til en abstrakt H, symboliserer den nye logoen retning, dialog og relasjoner - noe som passer godt med bankens ambisjon fremover, avslutter adm. banksjef Bente Haraldson Syre.
Finans
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund