145 bedrifter søkte om strømstøtte

09.03.2023
F.v. Per Inge Eriksen fra Åkrehamn vekst, Audun Myre fra OM Regnskap, næringssjef Per Velde i Karmøy kommune og Hilde Øygarden fra Næringsforeningen Haugalandet
Karmøy kommune har satt av 10 millioner kroner
For å bidra til at normalt livskraftige virksomheter i kommunen kommer seg gjennom strømkrisen, hadde Karmøy kommune satt av 10 millioner kroner som skal brukes til å støtte lokalt næringsliv. Hele 145 virksomheter sendte inn søknad om strømstøtte, og tildelingen ble gjennomført denne uken.

Ikke alle oppfylte kriteriene
Det var satt ned noen kriterier for å kunne motta strømstøtte, og noen av søkerne oppfylte ikke disse. Blant annet måtte virksomhetene ha organisasjonsnummer, ha sendt inn regnskap for 2021 og 2022, og kopi av strømfaktura, samt ha ansatte/lønnsmottakere. I tillegg måtte økte strømpriser ha en negativ effekt ift. opprettholdelse av sysselsatte.

Strømstøtteordningen var rettet mot små og mellomstore bedrifter med årlig omsetning under 50 millioner kroner. Kommunen antok at større bedrifter hadde bedre forutsetning for å komme seg gjennom krisen. Det var også satt et tak på at hver bedrift kunne motta max 200.000, og tidligere mottatt nasjonal strømstøtte ble trukket fra. Bedriftene kunne søke om støtte for 2022.

Komité avgjorde
Karmøy kommune hadde satt ned en komite til tildelingen, hvor alle næringsforeningene var invitert til å delta.  Audun Myre fra OM Regnskap har vært tilrettelegger, og hadde hatt en god kvalitetssikring og gjennomgang på forhånd.

Ca. 80% av bedriftene fikk helt eller delvis innvilget søknaden om strømstøtte, mens de resterende ikke oppfylte kriteriene.
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund