1,7 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige

03.11.2023
Leder i NAV Marked Nord-Rogaland Elisabeth Lie NIlsen kan melde om fortsatt lave ledighetstall i regionen
Ledigheten har stabilisert seg på et lavt nivå i Rogaland
6 834 personer er registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av oktober, viser nye arbeidsmarkedstall fra NAV. 4 276 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige. Sammenlignet med oktober 2022, er det en økning på i underkant av 500 personer. På landsbasis er 1,8 prosent av arbeidssøkerne helt arbeidsledige, ifølge en pressemelding fra NAV Rogaland.

-Ledigheten i Rogaland har stabilisert seg på et lavt nivå gjennom flere måneder. Høy aktivitet på arbeidsmarkedet i fylket gjør at vi forventer at den lave ledigheten vil vedvare en god stund fremover, sier direktør i NAV Rogaland Merethe P. Haftorsen.

Elisabeth Lie Nielsen, leder for NAV Marked Nord-Rogaland jobber blant annet med å tilby samarbeid mellom arbeidsgivere og NAV om arbeidskraft. Sammenligner en kommunen i regionen er det variasjon i ledighetstallene.

-Haugesund troner som vanlig på toppen i Nord-fylket med sine 1,7 prosent helt ledige - noe som er likt med snittet for fylket, men som er under landet som har 1,8 prosent helt ledige arbeidssøkere. Tysvær har hatt en litt større økning i ledigheten og er nå oppe på 1,5 prosent helt ledige arbeidssøkere. Karmøy ligger godt under snittet for både regionen, fylket og landet og har nedgang nå til 1,2 prosent helt ledige. Dette lavet tallet er nok noe av det laveste vi har hatt på Karmøy i nyere tid, så det er nok nesten rekord vil jeg tro. Suldal og Vindafjord holder seg stabilt med 1,1 prosent helt ledige og Sauda ligger igjen nederst med sine 1,0 prosent helt ledige arbeidssøkere, uttaler Lie Nilsen.

Justert for sesongvariasjoner er det en liten økning i antallet helt arbeidsledige den siste måneden. Endringen er størst innenfor bygg og anlegg. Disse fire yrkesgruppene i Rogaland hadde flest helt ledige i oktober:

• Industriarbeid, med til sammen 434 helt arbeidsledige. Det er på samme nivået som i fjor

• Butikk- og salgsarbeid, med totalt 424 helt arbeidsledige, noe som er en økning på 28 prosent sammenlignet med samme periode i fjor

• Serviceyrker og annet arbeid har 400 helt arbeidsledige. Det er en økning på 7 prosent

• Reiseliv og transport, med 394 helt arbeidsledige, noe som er på samme nivået som i fjor.

– Vi hører om litt urolige tider i bygg og anlegg, men ledighetstallene her i Nord-fylket er helt stabile i denne bransjen foreløpig. I tillegg har de også lyst ut godt med stillinger.  Selv om tallene måned til måned nå ser ganske jevne ut, så er det stor aktivitet og sirkulasjon i ledigheten i regionen, sier Lie Nilsen.

I Rogaland ble det utlyst 3 988 stillinger offentlig i oktober. Det er på omtrent samme nivå som for et år siden. 1 av 4 stillinger ble utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med til sammen 1 030 stillinger. Innenfor ingeniør og ikt-fag ble det utlyst nesten 500 stillinger. Andre yrkesgrupper med høye utlysningstall var bygg og anlegg, industriarbeid og undervisning. Nærmere 1000 av de utlyste stillingene er i Nord-Rogaland.

– Mange utlyste stillinger indikerer at mange arbeidsgivere har problemer med å få tak i riktig kompetanse. Arbeidssøkere som er registrert hos NAV har ulik bakgrunn, utdanning og erfaring. Bedriftene kan finne kompetansen de trenger, dersom de er villige til å gi folk en sjanse. I Rogaland samarbeider NAV tett og godt med mange arbeidsgivere, og vi er klare til å samarbeide med enda flere som ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. Vi kan hjelpe bedriftene med kvalifisering og oppfølging i arbeidsforholdet, sier Haftorsen.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund