2,4 milliarder til Bakka-Solheim

15.03.2024
Adm.dir. i næringsforeningen Haugalandet er glad for at det settes av 2,4 milliarder kroner i Nasjonal transportplan på deler av veistrekket Bakka-Solheim.
-Endelig, sier en lettet adm.dir i Næringsforeningen Haugalandet Bernt Jæger.
 
For de som har kjempet og stått på for at veistrekningen Bakka-Solheim må prioriteres av regjeringener det i dag en gledens dag. Budsjettlekkasjen samferdselsdeparetementet kom med i dag der de bevillger 2,4 milliarder til veiprosjektet, er noe næringslivet lovpriser. Det er i første omgang strekningen Bakka-Mo det settes av penger.

-Et samlet næringsliv har vært tydelig på denne veistrekningen må gjøres noe med snarest. Det er knapt gul stripe på strekningen, det er landets dårligste europavei, det er mange livsfarlige avkjørsler og ikke minst har det vært flere alvorlige ulykker. Vi har vært svært tydelige på dette for våre politikere, og endelig ble vi hørt, uttaler en svær lettet og glad adm.dir i Næringsforeningen Bernt Jæger.

Jæger er tydelig på at denne veistrekningen er viktig for næringslivet.

-Dette er den viktigste øst-vest forbindelsen. Vi har kjempet i årevis for at veistrekningen Bakka-Solheim må prioriteres i NTP. Nå må arbeidet startes snarest mulig slik at næringslivet og folk som ferdes får den veien de fortjener, sier Jæger.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund