43,2 millioner kroner til lokale fiskerihavner

13.06.2024
Husøy fiskerihavn får 19,4 millioner i tilskudd til fast kai.
Regjeringen gir 77 millioner kroner i tilskudd til 12 nye prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner. 43,2 millioner havner i vår region.
-Gode fiskerihavner er viktige for å få en mer effektiv og sikker sjøvei, og bidrar til å sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn. Regjeringen prioriterer kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for lokal og regional utvikling og økonomisk vekst, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding.

Husøy fiskerihavn får 19,4 millioner kroner, Skudeneshavn får 1,3 millioner kroner og Langevåg på Bømlo får 22,5 millioner kroner i tilskudd.

Konstituert havnedirektør i Karmsund Havn, Tine Osmundsen, er svært glad for tilskuddet.

-Midlene blir gitt for å tilrettelegge for fiskerinæringen, en svært viktig næring for vår region, og et satsingsområde for Karmsund Havn. Dette betyr at vi kan bygge ut to helt nye kaier, samt oppgradere en eksisterende. Tilskuddsordningen for fiskerihavnmidler har de siste årene prioritert havner i Nord-Norge, og vi er svært glad for denne bekreftelsen på at en ønsker satsing på fiskerinæringen også her på Vestlandet, sier Osmundsen.

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg, gjennom en tilskuddsordning. Ordningen for kommunale fiskerihavntiltak skal stimulere kommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner og er sentral for å realisere fiskerihavnetiltak som er viktige for kommunene, men som er så kapitalkrevende at de ikke kan gjennomføres uten statlig støtte. Kystverket gir tilskudd på inntil 50 prosent av total­kostnaden for et prosjekt. 

Kystverket forvalter tilskuddsordningen. I januar 2024 lyste Kystverket ut ny runde med tilskudd for å støtte prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner. Kystverket mottok totalt 20 søknader innen søknadsfristen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund