60 prosent av bedriftene vil ansette!

11.05.2021
Tallene fra medlemsundersøkelsen gir signaler om at vi er på vei mot mer normale tider, sier adm.dir. Bernt Jæger i Næringsforeningen Haugalandet.
Tallenes tale fra medlemsundersøkelsen er klar…
 
Næringsforeningen sendte i slutten av april en spørreundersøkelse til medlemsbedriftene. 277 medlemsbedrifter svarte på undersøkelsen, som i stor grad har til hensikt å synliggjøre effekten av pandemien. Tilsvarende undersøkelse ble sist gjennomført i desember 2020.

Bedriftene ble spurt om de har planer om å ansette i løpet av 2021. Her svarer et snitt på hele 60% av bedriftene at de planlegger å ansette i løpet av året. Det er en økning i forhold til målingen i desember der 47 % hadde tro på bemanningsøkning. En ser også at bedrifter over 25 ansatte i høyest grad har planer om å ansette. I motsatt enda av skalaen vurderer 8% å permittere, og kun 2% vurderer oppsigelser. 32 % ser at bemanningssituasjonen som uendret for inneværende år.

Medlemsbedriftene ble også spurt om i hvilken grad det antas at Covid-19 vil påvirke årsresultatet for 2021. Her svarer 19% «i stor grad» mens andelen i desember-målingen var 13%.
Med tanke på statens tiltakspakker svarer 16% at de har hatt virkning av pakkene, mens 23% oppgir at det ikke har gitt bedriften noen virkning. Hele 61% av bedriftene i undersøkelsen sier at de ikke har hatt behov for tiltakspakker i perioden.

Varige endringer
Når det gjelder varige forventede endringer i arbeidsmønster, scorer digital samhandling høyest (Teams o.l.), der 87% oppgir at endringen er permanent. Deretter følger reisevaner (80%) og større bruk av hjemmekontor (60%). 28% av bedriftene skriver at arbeidsmiljøet er varig endret som følge av pandemien.
Kanskje vel så spennende er det å se hvordan bedriftene oppfatter disse konkrete endringene; De ble bedt om å rangere dette med score fra 1 til 6, der 6 er svært positivt; Her oppnår digital samhandling en score på 4,6, som er relativt positivt, mens for eksempel hjemmekontor får en score på 3,5, og arbeidsmiljø endte med en bunn-notering på 3,2. 

Nye løsninger
Bedriftene fikk også spørsmål om de har fått nye kundegrupper eller utviklet nye løsninger eller tjenester som følge av korona. Her svarer 22% av bedriftene at de har fått nye kundegrupper, og hele 46% svarer at de har utviklet nye produkter eller tjenester i perioden. Under sistnevnte spørsmål fikk en mulighet til å liste opp hvilke nye løsninger/tjenester de har rettet seg mot; her topper digitalisering og automatisering listen med god margin.

-Først og fremst vil jeg si at vi er tildels beroliget over at våre medlemsbedrifter i denne målingen ser såpass positivt på fremtiden. Det er selvsagt store variasjoner innenfor bransjer, men generelt sett er det bedre enn fryktet. Når en så stor andel vurderer å ansette, er det et signal om at vi er på vei mot mer normale tider. Det er spennende å registrere at hele 46% av bedriftene har utviklet nye produkter eller tjenester i perioden, og at digital samhandling har fått et løft.
Men vi ser også et «varsku her» med tanke på hvordan en vekter arbeidsmiljø etter denne perioden. Dette bør arbeidsgiverne ha et spesielt søkelys på i fortsettelsen tenker vi. Næringsforeningen skal selvsagt følge utviklingen videre gjennom året; Fortsettelse følger, avslutter Jæger.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund