Åkra Sjømat inn i fremtiden

08.06.2022
Luftfoto fra havnområdet på Husøy.
-Det er et betydelig økt potensiale med råstoff i området, sier adm. dir i Conchilia Anton Fjeldvær
Åkra Sjømat as flytter inn i ny fabrikk på Husøy juni 2023.

-Det legges opp til en betydelig økt aktivitet, innenfor særlig krabbeproduksjon, Catering & Delikatesser, netthandel og egne fiskebutikker. Vi har også en sterk tro på at det er et betydelig økt potensiale med råstoff i området, sier administrerende direktør i Conchilia Anton Fjeldvær i en pressemelding fra Karmsund Havn.

Åkra Sjømat er eid av Conchilia og holder i dag til på Årabrotsholmen, Åkrehamn. Selskapet har ca. 20 ansatte, og driver med foredling av krabbe, reker, hummer, hvitfisk og fiskebutikk. Ledelsen og ansatte i Åkra Sjømat, har over lang tid gjort en fremragende innsats, og skapt gode resultater, og investeringsbeslutningen er en direkte konsekvens av dette.

Prosjektet startet allerede for 2 år siden, og vi ble fra dag en, svært godt mottatt av Karmsund Havn som vi har et tett og godt samarbeid med.

Dette har ført til en ferdigprosjektert fabrikk på ca. 2.500 kvadrat. Conchilia og Karmsund Havn etablerer et 50/50 % eiendomsselskap, hvor Åkra sjømat blir leietaker. Bygget har en kostnadsramme på ca. 100 mill., og er planlagt ferdigstilt i løpet av et år.

Under arbeidet med prosjektet har Åkra sjømat hatt et bevisst forhold til bærekraft i sin produksjon. Det trekkes bl.a. frem at:
  • Sjømat har vesentlig mindre fotavtrykk, enn annen proteinkilder, og da spesielt sammenlignet med kjøtt og fjærkreproduksjon
  • Skalldyr igjen har lavere CO2 utslipp enn oppdrett (laks/ørret/torsk), hvitfisk og pelagisk
  • Forutsatt kystnært fiske, små fartøy og teinefiske, er det tilnærmet 0 i fotavtrykk ved mottak til fabrikk
  • En ferdigvareandel på ca. 40%, som innebærer svært lave utslipp på videre transport
  • Hele dyret utnyttes, da alt restråstoff blir brukt til mel m.m., og inngår i forproduksjon til laks/torsk og kylling.
For eiendommen er det valgt biogass på enkelte av maskinene i fabrikken og det legges opp til solcellepanel på taket.

-Fra Karmsund Havn sin side er denne etableringen i tråd med slik vi ønsker at havnen utvikles. Råstoffet kommer inn over fiskerikaiene, produktet foredles i fabrikken som ligger tett på terminalen hvor mye av ferdig produkt vil blir eksportert. Vi er svært fornøyde med at Åkra Sjømat har valgt Husøy når de nå gjør sin satsning og ser frem til et fortsatt svært godt samarbeid i tiden fremover sier havnedirektør Tore Gautesen.    
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund