Alginor utvider på Avaldsnes

30.08.2022
Overtakelse av Husøyvn. 281: t.v. Lead Industrial IT Kjetil Skjold, Hypomar - Harald Fiskaaen CEO Hypomar- Kristian Grunnaleite, Hatteland Bygg AS - og CAO Helge Tordahl, Alginor    
Vil bidra til å gjennomføre selskapets langsiktige strategi
 
Bioteknologiselskapet Alginor har nylig kjøpt Husøyvegen 281 av Hatteland Bygg AS for
29,2 millioner kroner. Overtakelse er allerede gjennomført.

Industritomten utgjør 6.500 m2, har egen kai – og en bygningsmasse på ca. 2.200 m2. 

Tomten, som befinner seg på sør på industriområdet Husøy, har tilgang på kritisk infrastruktur, fasiliteter, tjenester og transport som vil bidra til å gjennomføre Alginors langsiktige strategi.

-Vi er svært fornøyd med å sikre oss dette anlegget, som sammen med tomtene lenger nord befester Alginors posisjon på Avaldsnes. Alginor vil om kort tid iverksette oppgradering og utbygging, samt installasjoner av nytt og moderne prosessutstyr. Prosessen antas å strekke seg gjennom 2023 og 2024, og vil lede til Alginors første store etablering - en Flagship Demonstration Plant - som vil demonstrere Alginors verdikjede i industriell skala, skriver Alginor i en pressemelding.

-Anskaffelsen av dette anlegget er et helt sentralt steg i Alginors investeringsprogram. Alginor vil over de neste årene gjennomføre omfattende investeringer i utvikling av en høsting kombinert med mottaksanlegg, et bioraffineri og en API-avdeling. Totalt anslås investeringene å utgjøre omkring 600 millioner kroner. Anlegget vil ved ferdigstillelse gi rom for en verdikjede med koordinert kapasitet for håndtering av omkring 30.000 tonn stortare (Laminaria hyperborea). -Dette vil være et viktig steg mot den langsiktige målsetning om 100.000 tonn, som vil foregå på industritomtene lenger nord på industriområdet, uttaler Haakon Farstadvoll, CFO i Alginor ASA.

- Alginor vil med dette skape et bioraffineri for totalutnyttelse av stortaren, Laminaria hyperborea – og få en topp-moderne API-linje for produksjon av alginat for salg som en aktiv farmasøytisk ingrediens produsert under legemiddelstandarden (cGMP), sier Kjetil Rein, CEO i Alginor ASA.

-Hypomar har tidligere i 2022 satt i ordre det første hastefartøyet, Hypomar Ocean 1, som skal levere til dette anlegget. Allerede ved innhøstingen starter prosesseringen av taren, og ved denne etableringen, inkludert tilgangen til kaien, vil integrasjonen mot mottaksanlegget og bioraffineriet ivaretas på en effektiv måte. Det er ikke mange tilsvarende fasiliteter og anlegg tilgjengelig, så dette er en unik avtale, i følge Harald Fiskaaen, CEO i  datterselskapet Hypomar AS.


Om Alginor:
Alginor ASA er norsk marint bioteknologiselskap som utvikler en vertikalt integrert verdikjede for produksjon av naturlig forekommende mat- og legemiddelingredienser basert på bioraffinering av den nordatlantiske stortaren, Laminaria hyperborea, en massiv fornybar marin ressurs som vokser langs norskekysten. Hypomar AS er et 100% eiet datterselskap av Alginor ASA.


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund