Batteristrategi lansert

01.07.2022
Næringsminister Jan Christian Vestre med regjeringens batteristrategi i hendene. Foto: NFD
10 grep for at Norge skal bli en ledende batterinasjon.
Onsdag denne uken la næringsminister Jan Christian Vestre frem Norges første batteristrategi. Målet er klart: Norge skal være et attraktivt vertsland for bærekraftig og lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke oss de store gigafabrikkene, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Dersom Norge griper mulighetene kan den norske verdikjeden for batterier sysselsette flere titalls tusen personer og omsette for minst 90 milliarder kroner innen 2030. Den globale etterspørselen vokser eksponentielt og Norge har svært gode forutsetninger for å lykkes i dette kappløpet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Etterspørselen etter batterier er nær tredoblet siden 2018, og det globale markedet kan bli opptil 20 ganger så stort de neste åtte årene. Norge kan ta internasjonale markedsandeler i hele verdikjeden fra bærekraftig utvinning av mineraler til battericelleproduksjon og resirkulering av batterier. Strategien som nå legges frem av regjeringen presenterer 10 grep for bærekraftig industrialisering. 

Haugaland Næringspark og Beyonder fornøyde
Svein Kvernstuen i Beyonder uttaler at de er veldig glade for at Norge endelig har fått på plass en solid og god nasjonal batteristrategi.

– Vi ser at mange av innspillene våre er tatt til følge og det er en omfattende og god totalpakke som ser ut til å kunne gi mer likeverdige konkurransevilkår i forhold til Europeiske land. Dette styrker vår tro på satsingen på å få til en attraktivt og bærekraftig batteriindustri i Haugaland Næringspark, sier Kvernstuen.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, hadde følgende kommentar etter strategilanseringen:

– Batteristrategien er endelig her. Og slik vi ser det leverer den! Igjen pekes det på at vi i Norge trenger gryteklare lokasjoner og tomter til dette, og Tysvær nevnes spesielt som en av tre lokasjoner som er i gang med etableringer. Virkemiddelapparatet skal også bistå, og både Siva og Invest In nevnes. Vi må se etter hvert se på hva dette innebærer for vår del. Her har fremoverlente kommuner i fellesskap for mange år siden løftet frem en av de viktige lokasjonene, med store ferdigregulerte areal, infrastruktur, etablering av egen dypvannskai etc., nettopp til dette formål, sier Fjeld, og fortsetter:

– Vi ser nå lyst på at Norge med både batteriaktører som Beyonder og regjeringen, ser at disse investeringene, sammen med den industrikompetansen vi har her på Haugalandet gjør at vi er en av få steder i Norge som kan få dette til. Og for Beyonder sin etablering var jo dette helt i tråd med det de har etterlyst, slik jeg ser det. Statlige lånegarantier blant annet. Så får vi brette opp ermene etter sommeren og fortsette arbeidet. Dette var gode nyheter å ta med seg inn i ferien!

Høye miljøkrav
Regjeringen varsler også at den norske batterinæringen skal være ledende på klima, miljø og bærekraft. Ren fornybar energi gjør at ingen land kan produsere batterikomponenter med lavere klimafotavtrykk. I tillegg skal Norge lede an med sirkulære løsninger, resirkulering og gjenbruk, og forskning og utvikling av nye og mer miljøvennlige batteriteknologier som kan fremstilles med lavere energiforbruk. 

Her er de 10 grepene for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede:
  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden
  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer
  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land
  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital
  5. Fremme kompetansetilgang
  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang
  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur
  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser
  9. Støtte opp under pilotkommuner i vekst
  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund