Ber kommunestyret på Karmøy om vedtak som sikrer flyplassens fremtid

06.12.2022
Fra venstre adm.dir Bernt Jæger i Næringsforeningen Haugalandet og Sverre Meling, daglig leder i Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland.
Næringsforeningen Haugalandet og Maritimt Forum ber om vedtak som sikrer videre privat drift.
 
- Vi registrerer med bekymring at vedtaket om kommunalt bidrag for å sikre videre privat drift av flyplassen er lagt på vent. Den likviditetsmessige situasjonen er prekær, og det haster med å finne en løsning, sier Bernt Jæger i Næringsforeningen.

- Vi skjønner at en ikke umiddelbart ser det som en kommunal oppgave å drifte en flyplass, men konsekvensene av å la Avinor igjen ta over flyplassen kan bli negative på lengre sikt, sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

De to viser til at Avinor har drevet Haugesund Lufthavn Karmøy med underskudd i 44 år.

- Deres driftsmodell er mindre kostnadseffektiv enn dagens private. Avinor uttaler også at de ikke ønsker å få flyplassen i retur, men vil naturligvis gjøre "sin plikt", sier Jæger.
- Vi stilte oss for få år siden bak ønsket om å etablere en privat flyplass for slik å få til en videreutvikling av rutetilbudet. Dette for å sikre flyplassen etter at Rogfast er åpnet. Det er et spørsmål om Avinor når dette skjer, vil ønske å opprettholde driften, sier Meling.

Både etablert næringsliv og aktører som vurderer etablering på Haugalandet, er klare på at en velfungerende flyplass i nær avstand er et absolutt krav for deres virksomhet, nå og i fremtiden.
- Vi har for eksempel Norges største ferdig regulerte næringspark å tilby. Nye og grønne næringer viser stor interesse for området. Vi ønsker ikke å gå i en retning som kan føre til at næringslivet på lengre sikt flytter hovedkontor eller virksomhet ut av regionen i mangel på et tilfredsstillende flyplasstilbud. Dette handler også om regionens totale attraktivitet for nåværende og fremtidige innbyggere, sier Jæger.

- Vi minner om at den lokale driften av flyplassen lå foran egne budsjetter da pandemien traff verden. Etter en dramatisk nedtur som traff hele flybransjen, er nå også flytrafikken på Helganes på vei opp igjen. Det er en risiko knyttet til å ta ansvaret for videreutviklingen av flyplassen, men vi mener gevinsten forsvarer denne. Vi har stor tro på at å sikre flyplassen eksistens på lang sikt vil la seg løse med et godt samspill mellom kommunene og næringslivet i regionen, sier Meling.

Næringsforeningen Haugalandet og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har sendt brev til politikerne i Karmøy. Kommunestyret behandler to saker vedrørende flyplassen på Helganes i møte den 12. desember.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund