Betydelig vekst i materialgjenvinning

01.02.2022
Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad, kan melde om et godt år for gjenvinning.
I 2021 håndterte gjenvinningsselskapet Geminor over 1,73 millioner tonn avfall i Europa.
Gjenvinning av trevirke, plast og papir øker kraftig, og for 2021 ser Geminor en økning på hele 38 prosent. Med et totalvolum i 2021 på 1,73 millioner tonn befester norske Geminor sin posisjon som et av Europas ledende selskaper innen håndtering av avfall til gjenvinning. 

Hovedvolumene til Geminor i Europa er fortsatt Refuse-Derived Fuel (RDF) og Solid Recovered Fuel (SRF), som på grunn av Covid falt 3% sammenlignet med 2020. Heldigvis kompenseres dette av økning i andre segment. 

Norge er det største markedet for Geminor med rundt 720 000 tonn avfall totalt – opp fra 688 000 tonn i 2020. I Norge øker håndteringen av RDF/SRF med over 60 000 tonn, mens håndteringen av papir til gjenvinning er opp med 14 000 tonn.

– Materialgjenvinning av avfallstrevirke utgjør fortsatt den største fraksjonen, med 104 000 tonn totalt i 2021. Men under fjoråret vokste også papp- og papiravfall (RCP), som nå er nesten like omfattende som trevirke for Geminor. Samtidig fortsetter satsingen på avfallsplast til kjemisk resirkulering, blant annet i form av prosjekter med vår partner Quantafuel, forteller Adm. Dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Alt tatt i betraktning er vi godt fornøyde med totalvolumene i 2021, og ikke minst med å innfri målet om mer enn 200 000 tonn til materialgjenvinning innen 2022, sier Vikingstad.

Geminor er stasjonert i ni land i Europa, og følger utviklingen i enkeltmarkedene tett. Også 2021 ble et turbulent år for avfallsbransjen i Europa, konkluderer Vikingstad.

– COVID-året 2021 har vært nok et utfordrende år for den europeiske avfallsbransjen både med tanke på volumer, logistikk, transport og varierende markedsmekanismer. Spesielt håndteringen av RDF har vært unormal dette året, med lavere mengder i omløp grunnet mindre eksport fra land som Storbritannia og Finland. Samtidig har andre land hatt vekst – så som Polen, Danmark og Italia – noe som har bidratt til å skape mer balanse i regnskapet.

– At stadig flere land kan levere råstoff til material- eller energigjenvinning er med på å redde den totale forsyningen i Europa i 2021, avslutter Adm. Dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.


Foto: Geminor
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund