Beyonder-gründeren kommer til Haugalandskonferansen! 

06.04.2022
Hva betyr egentlig etableringen av batterifabrikken for regionen? 

Svein Kvernstuen tok i 2016 et bevisst valg om å satse på fornybarbransjen, og startet selskapet Beyonder. Siden den gang har han fått flere tunge aktører inn på eiersiden, blant annet både Equinor og Hatteland. 

 

Den korte forklaringen er at Beyonder benytter en egenutviklet teknologi til å forvandle norsk sagflis til battericelleteknologi. I motsetning til tilsvarende batterier fra andre produsenter, som i hovedsak baseres på kull, er Beyonder sine batterier mer miljøvennlige, tåler å lades flere ganger og har lenger levetid før de må resirkuleres.  

 

Beyonder har i dag «Beyonder Battery Center» på Forus, et teknologi- og innovasjonssenter hvor de utvikler, tester og produserer battericellene. Det har lenge vært kjent at selskapet ønsker å etablere en fullskala batterifabrikk. Etablering på Kvernaland var lenge planen, og det har også vært vurdert å etablere fabrikken i utlandet. Mandag kom altså nyheten om at Haugaland Næringspark ble valgt som lokasjon.  

 

– Beyonder ønsker synergier med eksisterende industri og kommende etableringer i parken. Det er en stor fordel at regionen har mye industrikompetanse og gode utdanningsinstitusjoner innen relevante fagfelt. Helhetlige løsninger, ferdigregulerte industritomter og bærekraftige logistikkløsninger både på land og til havs er essensielt for vår fremdrift, uttalte COO i Beyonder, Steinar Lea, i en pressemelding i forbindelse med lanseringen.   

 

Ved lanseringen ble det opplyst at det planlegges for en trinnvis utbygging med 500-600 arbeidsplasser i første trinn, og mulighet for 2000 direkte arbeidsplasser ved full utbygging. I tillegg kommer alle som sysselsettes i byggeperioden, etablering av leverandørindustri og ringvirkninger for lokalt næringsliv.  

 

- Dette er fantastiske nyheter for regionen, som vi gjerne vil høre mer om, sier prosjektleder for Haugalandskonferansen, Tine Osmundsen.  

 

Næringsforeningen har derfor utfordret gründer og CEO Kvernstuen til å komme til Haugalandskonferansen 20. mai for å dele mer rundt hvilke type leverandører det er snakk om, og hvilken kompetanse de trenger til batterifabrikken.  

 

- Det er få som er så dagsaktuelle i vår region som Svein Kvernstuen. Derfor er vi veldig glad for at han prioriterer å komme til Haugalandskonferansen, for å dele med næringslivet hva etableringen kan bety for hele regionen, avslutter Osmundsen. 

 

Se hele programmet og meld deg på HER 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund