De ansatte får større eierskap

19.06.2023
Banksjef Bente Haraldson Syre tror ordningen med at fast ansatte får tilbud om eierskap i banken vil gi svært positive synergier. 
Haugesund Sparebank viderefører ordningen for fast ansatte
Etter god oppslutning i fjor, har styret i Haugesund Sparebank vedtatt å videreføre ordningen med et gunstig spareprogram for fast ansatte i banken.

Fast ansatte i banken blir invitert til å kjøpe egenkapitalbevis i banken for NOK 15.000 eller NOK 25.000, med 30 % rabatt til markedskurs. Kjøpet finansieres ved at de ansatte trekkes et likt beløp fra lønnen over de neste 12 månedene. Sparebeløpet gis med forbehold om 12 måneders binding.

Haugesund Sparebank tar sikte på å gjennomføre tilbakekjøp av egenkapitalbevis i markedet. Spareprogrammet gjennomføres som et videresalg hvor banken selger egenkapitalbevis fra egen beholdning. I år har ansatte allerede tegnet seg for 1,2 millioner i egen bank.

– Vi ønsker at alle fast ansatte hos oss, skal få muligheten til å være eiere i sin egen arbeidsplass. Og vi tror dette vil gi svært positive synergier, der de ansatte vil oppleve en tettere tilknytning til banken. Med dette vil de også kunne være med å bidra positivt til både utviklingen av sparebanken og lokalsamfunnet, sier banksjef, Bente Haraldson Syre.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund