Dette bekymrer NAV-lederen

29.01.2021
-Rundt halvparten av alle arbeidssøkerne våre har vært ledige mer enn et halvt år, sier Elisabeth Lie Nilsen
Leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen, bekymrer seg over det som kommer frem i NAV sin månedlige rapport.

-De menneskelige belastningene med å være lenge ute av arbeid kan være tunge for mange, og det er svært viktig at folk klarer å holde seg aktive. Dette kan være ekstra vanskelig nå med alle korona-tiltakene. Derfor oppfordrer vi folk sterkt til å benytte seg av ordningene som nå er tilgjengelige, der man kan beholde dagpenger under kurs/utdanning. Let på nett etter tilbud som kan være aktuelle. Det kan være seg korte kurs, gjøre fagbrevet ferdig eller ta de siste fagene for generell studiekompetanse. Fagskoler og høyskoler har også en rekke tilbud nå som kan gjøres på kortere tid, og som også kan kombineres med jobb, dersom man skulle komme i jobb igjen før man er ferdig. Mulighetene er mange, så sjekk ut om det finnes noe for deg, sier Lie Nilsen.

I følge rapporten er det nå en økning helt ledige arbeidssøkere på 228 i Nord-Rogaland.

-Uansett om det er gode eller dårlige tider, så pleier ledigheten å stige i januar pga. sesongsvingninger. I år er heller intet unntak. Men hvis vi trekker fra nedgangen på delvis ledige og reduksjonen på tiltak,  så er økningen i sum på 89 personer. Dette er en lavere økning enn det vi tenkte vi kanskje kunne forvente oss med den tiden vi er inne i, i forhold til ekstra smitteverntiltak og frost i store deler av måneden, sier Lie Nilsen.

Det er fortsatt Haugesund som har høyest ledighet i Nord-Rogaland med sine 4,1% helt ledige arbeidssøkere. Dette er nå akkurat på fylkessnittet over andel helt ledige arbeidssøkere, men godt under landssnittet som nå er på 4,4%. Etter kommer Karmøy med 3,2% som fortsatt har den laveste andelen helt ledige av de store kommunene i Rogaland. Tysvær har 2,9%, Vindafjord 2,5% og Suldal 2,0% helt ledige arbeidssøkere. Helt nederst finner vi Bokn og Sauda som begge er under 2-tallet med 1,5% helt ledige arbeidssøkere.


*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga personvernhensyn

 
-Hvis vi ser på summen av alle ledige i Nord-Rogaland så har vi altså 3.092 arbeidssøkere i vår distrikt, sier hun.
 

Varsel om nedbemanninger

NAV Marked Nord-Rogaland har mottatt 7 større varsel om nedbemanning som omfatter i sum 261 personer.

-Dette er både oppsigelser og permitteringer. Disse er spredt i tid, så noen er allerede inne i tallene, mens andre strekker seg lengre frem i tid, sier Lie Nilsen.

Varslene kommer fra flere bransjer; Industri, Bergverk/utvinning, Tjenesteyting, Transport og lagring, og Kulturell virksomhet. 27 mindre varsler er også mottatt (disse er ikke varslingspliktige og kan være mange flere) som omfatter i sum 53 personer. Disse er hovedsakelig permitteringer, men også noen få oppsigelser og noen innskrenkninger i arbeidstid. Disse er spredt over en rekke bransjer men hovedvekten er på Overnatting/servering og Tjenesteyting.
 

Ledige stillinger

Dette området er ekstra gledelig nå. Vi har godt med utlyste stillinger! Når vi sammenligner med samme måned i fjor, så har antallet utlyste stillinger (1.024)  steget med 12,3% i Nord-Rogaland. Til sammenligning hadde Rogaland en samlet økning på 8% på utlyste stillinger (5.443).

NAV registrerte flest utlyste stillinger innen Helse, pleie og omsorg (216), Barne- og ungdomsarbeid (143), Industri (131) og Ingeniør- og IKT fag (126) i Nord-Rogaland.

-Denne måneden er det mange lærlingejobber og sommerjobber som er utlyst, så ungdommer som ønsker seg dette må ta en ekstra kikk etter utlyste stillinger nå, sier Lie Nilsen.

-I sum har vi altså også denne gangen mange sammensatte trekk. Antallet helt ledige går opp, delvis ledige reduseres og antall stillinger som lyses ut er rekordhøyt. Men mengden varsel om nedbemanning er høyere enn på en stund. Men også her er bildet sammensatt, da flere av de varslede nedbemanningene allerede er i gang igjen, og det er grunn til å tro at ikke alle varslene blir effektuert, oppsummerer hun.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland