Disse skal legge til rette for grønn lønnsomhet

02.12.2020
H (fra venstre): Tiril Fjeld - Haugaland Næringspark, Ove Lode - Caverion, Ineke de Rezende - Naturvernforbundet Haugalandet, Ole Sandvik - Aibel, Stein Inge Morisbak - Haugaland Kraft, Bernt Jæger - Næringsforeningen, Silje Rødeseike - Haugaland Vekst, Karoline Sjøen Andersen - Norwegian Offshoe Wind Cluster, Frode Styve - ETA Energi, Lovise Amanda Hundseid - Ølen Betong, Stian Lauknes - Serit Idrift.
-Vi skal lage arenaer der vi ufarliggjør bærekraftig omstilling og synliggjør hvilke konkurransefortrinn dette kan gi for bedriftene våre, sier ressursgruppeleder Stein Inge Morisbak.

Næringsforeningen har samlet næringslivsaktører på tvers av bransjer i en ressursgruppe med fokus på grønn lønnsomhet. Gruppen skal jobbe for å synliggjøre forretningsmessige gevinster knyttet til bærekraftig omstilling. Første møte bar preg av stor iver og engasjement blant oppmøtte.


-Vi skal lage arenaer der vi ufarliggjør bærekraftig omstilling og synliggjør hvilke konkurransefortrinn dette kan gi for bedriftene våre, sier ressursgruppeleder Stein Inge Morisbak i Haugaland Kraft.


Han er opptatt av at små og mellomstore bedrifter blir prioritert fremover.


-Det er tross alt disse som utgjør store deler av næringslivet på Haugalandet. Fremover må vi ha fokus på lønnsomheten som ligger i omstillingen, sier han.


I januar møtes ressursgruppen for å stake ut kursen videre. Det store spørsmålet som preget diskusjonen rundt bordet var: Hvor begynner vi?


Arbeidet med ressursgruppen ble lansert tidligere i høst på Naturvernforbundets konferanse med det passende navnet «Bærekraft som konkurransefortrinn». Det er nettopp dette konkurransefortrinnet gruppen ønsker å synliggjør ovenfor bedriftene i regionen.
 

Fantastisk respons

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Bernt Jæger gleder seg til å se hvilke aktiviteter gruppen skal engasjere seg i fremover og skryter av kompetansenivået i gruppen.


Det var utrolig kjekt at så mange ressurspersoner kunne bidra i denne gruppen. Tanken er at de kan bruke kunnskapen sin til å bidra til at flest mulig bedrifter på Haugalandet ser lønnsomme muligheter i omstilling, sier han om ressursgruppesatsingen.


Han trekker også frem den unike sammensetningen av gruppen som en fordel.


-Her har vi alt fra hjørnesteinsbedriften, Aibel, representert av verftsleder Ole Sandvik, til Naturvernforbundet ved Ineke de Rezende, sier han.


Næringsforeningens samarbeidspartnere deler entusiasmen og ser viktigheten av arbeidet som skal legges ned.


-Dette er noe alle våre samarbeidspartnere ønsket å være med på. Derfor vil samtlige samarbeidspartnere profileres på møteplassene som skapes av ressursgruppen.

 

Her er medlemmene i ressursgruppen:

 • Stein Inge Morisbak – Haugaland Kraft (Ressursgruppeleder)
 • Frode Styve – ETA Energi
 • Ineke De Rezende – Naturvernforbundet Haugalandet
 • Karoline Sjøen Andersen – Norwegian Offshore Windcluster
 • Silje Rødeseike – Haugaland Vekst
 • Ole Sandvik – Aibel
 • Tiril Fjeld – Haugaland Næringspark
 • Stian Lauknes – Serit Idrift
 • Ove Lode – Caverion
 • Lovise Amanda Hundseid – Ølen Betong
 • Lars Lindtner – Næringsforeningen Haugalandet
FRAMsnakk
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund